|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PV Power dự báo lợi nhuận năm nay giảm 64% khi loạt nhà máy phải đại tu, không muốn chia cổ tức năm 2021

13:45 | 14/04/2022
Chia sẻ
Năm 2022, loạt nhà máy điện phải thực hiện đại tu đặc biệt là việc khắc phục sự cố của tổ máy số 1 ở nhà máy Vũng Áng 1 được PV Power dự báo sẽ tác động không nhỏ tới kết quả kinh doanh năm nay của tổng công ty.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - Mã: POW) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, dự kiến diễn ra ngày 19/4 theo hình thức trực tuyến.

Theo tờ trình, năm 2022, PV Power đề ra mục tiêu tổng công ty hợp nhất 24.242 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 743 tỷ đồng; giảm lần lượt 1,3% và 64% so với năm 2021.

Kế hoạch lợi nhuận trình ĐHĐCĐ này còn thấp hơn con số lãnh đạo đề ra trong cuộc họp triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 giữa tháng 2 . Thời điểm đó, PV Power đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.012 tỷ đồng trong khi tại buổi họp tới, tổng công ty chỉ trình cổ đông con số 865 tỷ.

Về chỉ tiêu công ty mẹ, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu 16.921 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 900 tỷ đồng; giảm hơn 8% về doanh thu và 43% về lợi nhuận so với con số năm ngoái. PV Power bỏ ngỏ kế hoạch trả cổ tức cho năm 2022.

 Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên.

Đánh giá về năm 2022, PV Power dự báo những khó khăn, rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hiện hữu năm 2021 sẽ còn tiếp tục trong năm nay.

Thứ nhất, dư địa của dịch bệnh COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến nhu cầu phụ tải và sản xuất điện trong khi nguồn cung của hệ thống điện quốc gia tăng đáng kể do bổ sung các nhà máy điện (NMĐ) mới đưa vào vận hành và các nguồn năng lượng tái tạo… ảnh hưởng trực tiếp tới các NMĐ hiện có của PV Power.

Về nguồn nhiên liệu khí cho sản xuất điện, các NMĐ của PV Power phải sử dụng nguồn khí bổ sung giá cao ảnh hưởng lớn tới tính cạnh tranh khi tham gia thị trường điện.

Bên cạnh đó, năm 2022, nhiều NMĐ của PV Power sẽ ngừng máy để thực hiện sửa chữa lớn như NMĐ Cà Mau 1&2 thực hiện đại tu, NMĐ Nhơn Trạch 1 thực hiện trung tu, NMĐ Vũng Áng 1 thực hiện đại tu và khắc phục sự cố của tổ máy số 1, NMĐ Đakđrinh thực hiện đại tu. Vì vậy, PV Power sẽ gặp nhiều khó khăn do các NMĐ ngừng máy thời gian dài để thực hiện bảo dưỡng và sửa chữa, chi phí sản xuất tăng, đặc biệt chi phí có thể phát sinh do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

NMĐ Cà Mau 1&2 đã tham gia thị trường điện cạnh tranh từ cuối năm 2021, PV Power cho hay hợp đồng mua bán điện của NMĐ Cà Mau 1&2 đã được ký lại, theo đó hiệu quả thấp hơn so với hợp đồng mua bán điện trước đây.

Ngoài ra, công tác thu xếp vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư các dự án của PV Power gặp áp lực rất lớn trong bối cảnh phải tự vay - tự trả, không được hỗ trợ bảo lãnh vay vốn nước ngoài của Chính phủ và của Tập đoàn.

Hiện, tổng công ty đang triển khai đầu tư xây dựng NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, tham gia góp vốn thực hiện dự án NMĐ khí LNG Quảng Ninh, góp vốn đầu tư tăng vốn điều lệ tại CTCP Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí… và thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án theo chiến lược, kế hoạch đã được phê duyệt.

Năm 2022, tổng công ty dự kiến cần 4.989 tỷ đồng vốn đầu tư, trong đó 3.933 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ bản, 799 tỷ mua sắm trang thiết bị và 257 tỷ đầu tư góp vốn vào đơn vị thành viên. PV Power sẽ sử dụng 2.750 tỷ là vốn chủ sở hữu còn 2.239 tỷ là vốn vay và vốn khác.

 Ảnh: PV Power.

Không muốn chia cổ tức năm 2021

Năm 2021, PV Power đạt 25.293 tỷ đồng tổng doanh thu và 2.052 tỷ đồng lãi sau thuế; hoàn thành lần lượt 89% mục tiêu doanh thu và vượt 55% chỉ tiêu lợi nhuận năm. Song so với năm 2021, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn giảm lần lượt 16% và 23%.Sự cố xảy ra đối với Tổ máy số 1 NMĐ Vũng Áng 1 (ngày 19/9/2021) đã ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh năm 2021 của PV Power. 

Theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, PV Power dự kiến trình ĐHĐCĐ phương án không chia cổ tức năm 2021. Toàn bộ khoản lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2021 là 1.584 tỷ sẽ dùng 1.437 tỷ trích quỹ đầu tư còn lại là trích quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý.

Hoàng Kiều