|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tập đoàn IPA của Chủ tịch VNDirect muốn chào bán gần 214 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp

07:56 | 10/06/2022
Chia sẻ
Bên cạnh đề xuất chào bán cho cổ đông hiện hữu, Tập đoàn IPA cũng trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp tương đương 9,9% số cổ phiếu đang lưu hành thời điểm phát hành.

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Mã: IPA) đã công bố tờ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022, dự kiến họp ngày 29/6 tại Hà Nội.

IPA dự kiến trình cổ đông phương án chào bán 213.835.795 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 100% số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có 100 quyền mua và 100 quyền mua được mua 100 cổ phiếu phát hành thêm.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, chỉ bằng chưa tới 1/3 giá cổ phiếu IPA chốt phiên 9/6 (32.600 đồng/cp). 

Tổng giá trị huy động từ chào bán thêm cổ phiếu khoảng 2.138 tỷ đồng nhằm đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên có hoạt động hiệu quả; M&A; hỗ trợ vốn cho công ty thành viên hoặc tái cơ cấu các khoản vay/ phải trả.

Ngoài ra, số tiền thu được tập đoàn còn dự kiến đầu tư ngắn hạn và trung hạn vào các sản phẩm đầu tư/tài chính an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường vốn/tiền tệ, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn của Tập đoàn IPA

Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. 

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng đề xuất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bằng 9,9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty tại thời điểm thực hiện thủ tục chào bán riêng lẻ.

ĐHĐCĐ sẽ uỷ quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cho nhà đầu tư căn cứ theo giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm thực hiện thủ tục chào bán.

Toàn bộ cổ phiếu phát hành, chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng là một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu sẽ được đầu tư mua cổ phần và/hoặc góp vốn hợp tác kinh doanh của/với công ty trong lĩnh vực bất động sản để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản của Tập đoàn IPA.

Thời gian chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc chào bán riêng lẻ là trong năm 2022 hoặc năm 2023, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đề xuất nới room từ 0% lên 49%

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, tập đoàn lên mục tiêu tổng doanh thu 1.680 tỷ đồng, gấp 6,29 lần so với doanh thu năm 2021 và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ, bằng một nửa so với năm ngoái. Kế hoạch cổ tức năm 2022 bị bỏ ngỏ.

Tập đoàn cho biết các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận nêu trên được HĐQT đưa ra một cách thận trọng trên cơ sở ước tính các khoản doanh thu và lợi nhuận dự kiến thu được từ các hoạt động đầu tư kinh doanh hiện hữu và chưa tính đến trường hợp phát sinh các khoản doanh thu/lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng vốn/tài sản (nếu có) của tập đoàn. 

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, tập đoàn đề xuất không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính 2021. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết trong tháng 6/2022, công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) với tỷ lệ là 20%.

Ngoài ra, tập đoàn cũng trình cổ đông bỏ một số ngành nghề kinh doanh để có thể tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào công ty với tỷ lệ sở hữu lên đến 49% vốn điều lệ. Hiện giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại tập đoàn là 0%.

Hoàng Kiều

Lạm phát tháng 10 tăng như dự đoán, củng cố khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối năm
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa đón nhận một tin tốt khi thước đo lạm phát ưa thích của các quan chức tăng như dự đoán của giới chuyên gia vào tháng 10.