Tài chính

PTI sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12%

11:29 | 23/05/2017

Chia sẻ

Tổng số tiền PTI sẽ thực hiện chi trả trong đợt này ước khoảng 96,5 tỷ đồng. Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 8/6.
pti tra co tuc ty le 12 bang tien mat tu ngay 286
PTI trả cổ tức tỷ lệ 12% bằng tiền mặt từ ngày 28/6

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa công bố thời gian chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền lợi trả cổ tức năm 2016 là ngày 8/6.

Tỷ lệ chi trả cổ tức thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 21/4 vừa qua là 12%. Với vốn điều lệ là gần 804 tỷ đồng, số tiền chi trả cổ tức của PTI ước khoảng 96,5 tỷ đồng.Thời gian thực hiện chi trả được bắt đầu từ ngày 28/6 tới đây.

Đối với chứng khoán đã lưu ký, chủ sở hữu thực hiện thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký của nơi mở tài khoản lưu ký. Còn đối với chứng khoán chưa thực hiện lưu ký, chủ sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của PTI.

Trong năm 2017, PTI đặt kế hoạch doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 3.466 tỷ đồng, tương ứng tăng 7,4%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động này đạt mức 14,5 tỷ đồng, lợi nhuận từ đầu tư và hoạt động khác đạt 131 tỷ đồng, tương ứng tăng 4,2%.

Sau khi trừ hết các chi phí, lợi nhuận sau thuế kế hoạch của năm 2017 ước đạt 116,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 11,8%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến giữ ở mức 12%, bằng với mức của năm 2016.

Tính đến hết 31/3/2017, tổng tài sản của PTI đạt mức 5.102 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cuối năm 2016. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng hơn 15% đạt mức 650 tỷ đồng. Đáng chú ý là doanh thu từ hoạt động tài chính có mức tăng đột biến 55%, đạt trên 72 tỷ đồng.

Lý do chính là lãi từ hoạt động kinh doanh chứng khoán tăng cao từ 6 tỷ đồng lên gần 47 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế của PTI chỉ đạt mức 33,5 tỷ đồng, giảm 27% so với mức 45,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Trúc Minh