Doanh nghiệp

Petrolimex lãi sau thuế 6 tháng tăng 11% lên 2.545 tỉ đồng

10:51 | 02/08/2019

Chia sẻ

6 tháng đầu năm, Petrolimex báo lãi sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 2.545 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kì.

CTCP Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - mã: PLX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí II/2019 với doanh thu thuần 49.735 tỉ đồng, giảm 3% so với cùng kì.

Giá vốn hàng bán giảm sâu hơn nên lãi nhuận gộp của Tập đoàn giảm 12% xuống 3.544 tỉ đồng.

Chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng chi phí của Petrolimex, tăng từ 2.007 tỉ đồng lên 2.205 tỉ đồng.

Sau khi loại trừ các loại chi phí, Petrolimex ghi nhận lợi nhuận sau thuế quí II 1.251 tỉ đồng, giảm 3% so với cùng kì.

Theo giải trình của Tập đoàn, lãi sau thuế hợp nhất không biến động so với cùng kì. Riêng lợi nhuận của công ty mẹ quí II giảm 24% chủ yếu do trong quí II/2019 , giá xăng dầu biến động khác biệt giữa các chu kỳ kinh doanh.

Mặt khác, Petrolimex điều hành chính sách giá trong nội bộ giữa công ty mẹ với các công ty TNHH MTV Kinh doanh xăng dầu nhằm đảm bảo phù hợp với yếu tố cạnh tranh tại các vùng thị trường.

6 tháng đầu năm, doanh thu thuần toàn Tập đoàn đạt 91.696 tỉ đòng, giảm 5%. Lợi nhuận sau thuế 2.545 tỉ đồng, tăng 11% và bằng 60% kế hoạch năm.

Tại thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản của Petrolimex đạt 57.788 tỉ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền 9.666 tỉ đồng, giảm 3% và chiếm 17% tổng tài sản.

Khoản phải thu ngắn hạn 8.311 tỉ đồng, tăng 11,4% còn hàng tồn kho 10.888 tỉ đồng, tăng 6%.

Về nguồn vốn, nợ ngắn hạn ở mức 33.543 tỉ đồng, tăng 6% riêng nợ vay ngắn hạn tăng từ 1.350 tỉ đồng lên 1.472 tỉ đồng.

Thu Hoài