|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Novaland lãi hơn 1.670 tỷ từ việc mua lại nhóm doanh nghiệp sở hữu quỹ đất 660 ha ở Phan Thiết

17:50 | 30/07/2021
Chia sẻ
Với việc mua lại nhóm công ty Nova Final Solution, Đăng Khánh và Mũi Né, Novaland ghi nhận lãi khác hơn 1.670 tỷ đồng trong quý II năm nay, đóng góp lớn vào tăng trưởng lợi nhuận chung của doanh nghiệp.

Lợi nhuận quý II/2021 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) tiếp tục tăng trưởng nhờ lãi giao dịch mua rẻ tại CTCP Nova Final Solution, Công ty TNHH Bất động sản Đăng Khánh và CTCP Đầu tư Tổng hợp Mũi Né.

Thuyết minh BCTC hợp nhất quý II/2021 của Novaland cho biết, doanh nghiệp có hơn 1.670 tỷ đồng lãi từ giao dịch mua rẻ nhóm công ty nói trên. Đây là phần chênh lệch sở hữu của Novaland trong giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được thấp hơn giá phí khoản đầu tư vào các nhóm công ty.

Cụ thể, Novaland đã hoàn tất mua lại 99,98% lợi ích vốn chủ sở hữu của Nova Final Solution với giá phí gần 5.599 tỷ đồng, qua đó Novaland đồng kiểm soát Đăng Khánh và Mũi Né do Nova Final Solution nắm giữ 99,41% lợi ích vốn chủ sở hữu tại Đăng Khánh và 99,98% tại Mũi Né.

Trong đó, Mũi Né là chủ đầu tư khu đất tại phường Mũi Né và xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, bao gồm tổng diện tích đất được phê duyệt đầu tư gần 660 ha và diện tích mặt nước được phê duyệt đầu tư hơn 80 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án khoảng 6.150 tỷ đồng.

Với khoản lãi nói trên cùng lãi từ phạt vi phạm hợp đồng và một số khoản khác, Novaland ghi nhận lãi khác hơn 1.610 tỷ đồng trong quý, trong khi cùng kỳ doanh nghiệp lỗ khác hơn 295 tỷ đồng.

Đối với hoạt động kinh doanh chính, mảng chuyển nhượng bất động sản của doanh nghiệp cao gấp 6,4 lần cùng kỳ với hơn 6.344 tỷ đồng, đóng góp hơn 89% tổng doanh thu thuần trong quý. Biên lãi gộp của doanh nghiệp cũng cải thiện từ 30,6% ở cùng kỳ lên 35% trong quý II năm nay.

Bên cạnh đó, Novaland có gần 1.334 tỷ đồng doanh thu tài chính, cao gấp 5 lần cùng kỳ, được đóng góp từ hợp đồng hợp tác đầu tư, thoái vốn ở công ty con, công ty liên kết, lãi cho vay,…

Tuy nhiên, các chi phí của doanh nghiệp cũng tăng mạnh, trong đó chi phí liên quan đến các khoản vay ghi nhận 1.259 tỷ đồng (cùng kỳ hơn 79 tỷ đồng), chi phí khấu hao tài sản cố định và dịch vụ mua ngoài hơn 310 tỷ đồng (cùng kỳ 17 tỷ đồng). Điều này dẫn đến Novaland lỗ thuần gần 114 tỷ đồng trong quý, trong khi cùng kỳ doanh nghiệp lãi thuần gần 1.293 tỷ đồng.

Nhờ có hơn 1.600 tỷ đồng lợi nhuận khác như người viết đã đề cập ở trên, Novaland lãi ròng 1.321 tỷ đồng trong quý II, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt hơn 7.050 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng 1.857 tỷ đồng, lần lượt tăng 224% về doanh thu và 53% về lợi nhuận so với cùng kỳ.

So với kế hoạch doanh thu thuần 27.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.100 tỷ đồng, Novaland đã thực hiện được gần 26% kế hoạch doanh thu và 49% kế hoạch lợi nhuận năm.

Novaland lãi hơn 1.670 tỷ từ việc mua lại nhóm doanh nghiệp sở hữu quỹ đất 660 ha ở Phan Thiết - Ảnh 2.

kết quả kinh doanh của Novaland. Đvt: Tỷ đồng. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý II/2021 của Novaland).

 

Nguyên Ngọc