Hàng hóa

Ngành gỗ xuất siêu hơn 3,2 tỷ USD, tăng 43,4% trong quý I

16:18 | 30/03/2021

Chia sẻ

Các thị trường xuất khẩu gỗ và lâm sản chính gồm Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc, hiện nay chiếm 90% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản.

Số liệu của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT cho biết giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản tháng 3/2021 ước đạt 1,524 tỷ USD. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, giá trị xuất khẩu lâm sản ước đạt hơn 3,9 tỷ USD, tăng 41,5% so với cùng kỳ.

Cụ thể, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt gần 3,7 tỷ USD, tăng 41,5 %; lâm sản ngoài gỗ đạt 243 triệu USD, tăng 38,4%. 

Các thị trường xuất khẩu gỗ và lâm sản chính gồm Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc hiện nay chiếm 90% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản.

Về nhập khẩu, giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 3/2021 ước đạt 227 triệu USD; lũy kế 3 tháng ước đạt 709,6 triệu USD, tăng 31% so cùng kỳ. Như vậy, giá trị xuất siêu lâm sản quý I/2021 ước đạt trên 3,23 tỷ USD, tăng 43,4%.

Các thị trường nhập khẩu gỗ và lâm sản chính là Trung Quốc, Mỹ, Cameroon, Thái Lan, Chile chiếm khoảng 55% tổng giá trị gỗ và lâm sản nhập khẩu 3 tháng qua. 

Theo Tổng cục lâm nghiệp giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng là do giá gỗ nguyên liệu những tháng đầu năm tăng, đồng thời nhu cầu nhập khẩu cũng tăng so với cùng kỳ.

Như vậy, tính chung trong quý I/2021, ngành hàng này đã xuất siêu gần 3,25 tỷ USD tăng 43,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như Huỳnh