|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nam Tân Uyên lãi 80 tỷ đồng trong quý I, có gần 1.120 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng

19:55 | 18/04/2023
Chia sẻ
Nam Tân Uyên có gần 1.120 tỷ đồng gửi ngân hàng cuối quý I/2023 và đem về cho công ty hơn 21 tỷ đồng tiền lãi.

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Mã: NTC) vừa công bố BCTC quý I với 58 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 9% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp tăng từ 70% lên 72%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 8% xuống 56 tỷ đồng, chủ yếu từ cổ tức được chia và lãi tiền gửi. Song, đây cũng là khoản đóng góp lớn vào lợi nhuận của công ty.

Kết quả, lãi sau thuế của Nam Tân Uyên gần 80 tỷ đồng, giảm 2% so với quý I/2022.

Nguồn: Thuyết minh BCTC của Nam Tân Uyên.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của công ty đạt 4.120 tỷ đồng, tăng 59 tỷ đồng so với đầu năm. Nam Tân Uyên có 1.195 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, trong đó 1.116 tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng với lãi suất 6,2% -11,5%/năm.

Cuối quý I, nợ phải trả của công ty khoảng 3.327 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay là 85 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nợ phải trả của công ty là doanh thu chưa thực hiện dài hạn với 2.962 tỷ đồng. Theo thuyết minh, đây là khoản tiền cho thuê đất, hạ tầng khu công nghiệp.

Tại ngày 31/3/2023, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 794 tỷ đồng bao gồm 350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Cuối tháng 3, HĐQT Nam Tân Uyên quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023, chậm nhất đến ngày 30/6.

Lâm Anh