|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Một doanh nghiệp cảng biển lỗ luỹ kế hơn 400 tỷ, trích lập dự phòng 470 tỷ cho công ty liên doanh

11:03 | 12/10/2023
Chia sẻ
9 tháng đầu năm, Cảng Cái Lân lỗ hơn 2 tỷ nâng tổng số lỗ luỹ kế tới hết quý III lên 404 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân (Mã: CPI) được thành lập năm 2007, trong đó Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC - Mã: MVN) nắm gần 57% vốn. Công ty này được thành lập để huy động vốn cho hoạt động đầu tư phát triển các cầu bến 2,3,4 Cảng Cái Lân

Mới đây, Cảng Cái Lân đã công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu thuần đạt 8 tỷ đồng giảm 47% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 252 triệu đồng, quý III/2022 đạt gần 3 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí, Cảng Cái Lân lỗ 770 triệu đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 3 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 23 tỷ đồng giảm 59% so với cùng kỳ. Công ty lỗ sau thuế 2 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 5 tỷ đồng. Như vậy, công ty còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận năm 2023 (7,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế).

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của công ty đạt 42 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. 

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Cảng Cái Lân là khoản đầu tư vào công ty liên doanh – Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Cái Lân với 473 tỷ đồng. Công ty đã trích lập dự phòng toàn bộ khoản đầu tư trên. 

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Tính đến cuối quý III, mức lỗ lũy kế của Cảng Cái Lân đã trên 404 tỷ đồng, vượt vốn góp (365 tỷ), khiến vốn chủ sở hữu âm 25 tỷ đồng. Ngoài ra, nợ ngắn hạn của công ty hơn 13 tỷ đồng, vượt tài sản ngắn hạn khiến vốn lưu động âm 4 tỷ đồng. Công ty không có nợ vay.

Lâm Anh