|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Cao su Tân Biên lãi quý III gấp 3 lần cùng kỳ nhờ khoản cổ tức

11:00 | 11/10/2023
Chia sẻ
Quý III/2023, công ty mẹ Cao su Tân Biên lãi 58 tỷ đồng nhờ nhận khoản cổ tức nhận được từ công ty con.

Theo BCTC riêng quý III/2023, CTCP Cao su Tân Biên (Mã: RTB) ghi nhận 150 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 1,3% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng, tăng 1,3% lên 146 tỷ đồng. Điều này khiến lãi gộp giảm 49% xuống 3,8 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng đột biến, gấp gần 16 lần so với cùng kỳ lên 63 tỷ đồng nhờ khoản cổ tức 56 tỷ đồng từ công ty con (CTCP Cao su Tân Biên - Kampong Thom). Cao su Tân Biên - Kampong Thom được thành lập năm 2007, chuyên trồng, khai thác và chế biến cao su tại Campuchia. Tính đến cuối tháng 6, Cao su Tân Biên nắm gần 59% vốn tại Cao su Tân Biên - Kampong Thom.

Trong kỳ, các chi phí như tài chính và bán hàng hay quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng không đáng kể. Bên cạnh đó, khoản thu nhập khác của Cao su Tân Biên giảm 84% xuống 3,6 tỷ đồng do không còn ghi nhận chi phí thanh lý vườn cây (18 tỷ đồng) như quý III/2022.

Trừ đi hết chi phí, công ty mẹ Cao su Tân Biên ghi nhận 58 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ. 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty mẹ đạt 408 tỷ đồng giảm 18%, lợi nhuận sau thuế khoảng 158 tỷ đồng tăng 37% so với cùng kỳ.

 

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của công ty đạt 1.538 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Khoản tiền, tương đương với tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 249 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 25% xuống 144 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài (52%) là khoản đầu tư vào công ty con - CTCP Cao su Tân Biên - Kampong Thom với 795 tỷ đồng.

Nguồn: Thuyết minh BCTC riêng.

Tính đến cuối quý III, nợ phải trả của Cao su Tân Biên khoảng 243 tỷ đồng, trong đó cổ tức và lợi nhuận phải trả lên tới 101 tỷ đồng. Công ty chỉ vay nợ gần 15 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 1.295 tỷ đồng bao gồm 879 tỷ đồng vốn góp chủ sở hữu và 170 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lâm Anh