Tài chính

Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay đang là bao nhiêu?

11:46 | 10/08/2020

Chia sẻ

Tính đến 31/7, lãi suất huy động kì hạn từ 1 tháng tới 12 tháng dao động 3,7 - 6,4%/năm, kì hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,0 - 7,3%/năm. Mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0 - 9,0%/năm đối với ngắn hạn, 9,0 - 11%/năm đối với trung và dài hạn.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, trong tuần 27/7 - 31/7, lãi suất huy động và lãi suất cho vay tiếp tục được duy trì ổn định so với trước đó.

Đến cuối tháng 7, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,1- 0,2%/năm đối với tiền gửi không kì hạn và có kì hạn dưới 1 tháng. Lãi suất kì hạn từ 1 tháng tới 12 tháng dao động 3,7 - 6,4%/năm. Kì hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,0 - 7,3%/năm.

Mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0 - 9,0%/năm đối với ngắn hạn, 9,0 - 11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 5,0%/năm.

Đối với USD, lãi suất huy động vẫn giữ ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3,0 - 6,0%/năm. Trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0 - 4,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,2 - 6,0%/năm. 

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất ghi nhận xu hướng tăng ở hầu hết kì hạn trong tuần cuối cùng của tháng 7. 

Theo đó, tính đến 31/7, lãi suất liên ngân hàng kì hạn qua đêm bằng VND tăng từ 0,14%/năm lên 0,21%/năm. Lãi suất kì hạn từ 1 tuần đến 1 tháng tăng khoảng 0,11 - 0,23 điểm % lên mức 0,34 - 0,78%/năm. Lãi suất 3 tháng và 9 tháng tăng lần lượt từ 2,26%/năm và 4,66%/năm lên 2,35%/năm và 5,94%/năm. Duy nhất lãi suất kì hạn 6 tháng giảm từ 3,53% xuống 3,32%/năm.

Đối với giao dịch bằng USD, lãi suất liên ngân hàng tăng ở các kì hạn dưới 1 tháng và giảm ở các kì hạn từ 1 tháng tới 9 tháng. Cụ thể, lãi bình quân liên ngân hàng bằng đồng USD dao động từ 0,11 - 0,17%/năm với kì hạn dưới 1 tháng. Tại kì hạn từ 1 tháng tới 9 tháng, lãi dao động từ 0,17 - 0,83%/năm.

Về khối lượng giao dịch, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần bằng VND đạt xấp xỉ so với tuần trước đó với 364.145 tỉ đồng, bình quân 72.829 tỉ đồng/ngày, giảm 837 tỉ đồng/ngày so với tuần trước. Doanh số giao dịch bằng USD qui đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 156.670 tỉ đồng, bình quân 31.334 tỉ đồng/ngày, tăng 5.802 tỉ đồng/ngày.

Lê Huy