Doanh nghiệp

'Lợi nhuận khác' đẩy lợi nhuận quí IV Hoà Bình tăng hơn 60%

16:44 | 21/01/2020

Chia sẻ

Cả năm 2019, doanh thu của Xây dựng Hòa Bình tăng nhẹ lên 18.647 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế ở mức 407,3 tỉ đồng, giảm 34,3% so với năm trước. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tiếp tục âm 366,9 tỉ đồng.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã: HBC) vừa công bố báo cáo tài chính quí IV/2019 với doanh thu thuần đạt 5.001 tỉ đồng, giảm 8% so với cùng kì năm trước. 

Cùng với chi phí giá vốn giảm ít hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp giảm 23,3% so với cùng kì năm ngoái xuống còn 333 tỉ đồng; biên lợi nhuận gộp ở mức 6,7%.

So với quí III/2019, biên lãi gộp của Xây dựng Hòa Bình đã có sự cải thiện trong quí IV, tuy nhiên vẫn ở vùng thấp nhất trong ba năm trở lại đây.

f - Ảnh 1.

Biên lợi nhuận gộp của Hòa Bình cải thiện trong quí IV/2019, tuy nhiên vẫn ở vùng thấp nhất trong ba năm. Nguồn: Đan Nguyên, BCTC Xây dựng Hòa Bình.

Hoạt động tài chính trong quí IV không có nhiều thay đổi với doanh thu tài chính giảm từ 13,1 tỉ đồng xuống 12,5 tỉ đồng, chi phí tài chính giảm gần 2 tỉ đồng xuống 97,5 tỉ đồng. 

Ngoài ra, chi phí quản lí doanh nghiệp cũng giảm 16,5% xuống 135,5 tỉ đồng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ còn 81 tỉ đồng, giảm một nửa so với cùng kì năm trước.

Trong kì, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận lợi nhuận khác 120,8 tỉ đồng tăng đột biến so với mức 8,9 tỉ đồng trong quí IV/2018. Hoà Bình không thuyết minh chi tiết về khoản mục này.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Hòa Bình đạt 163,8 tỉ đồng trong quí IV/2019, tăng trưởng hơn 30% so với cùng kì năm trước. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về các cổ đông công ty mẹ ghi nhận 208 tỉ đồng, tăng trưởng 60,5%.

Lũy kế cả năm 2019, doanh thu của công ty tăng nhẹ so với năm 2018 lên 18.647 tỉ đồng. Kết quả kém sắc trong 9 tháng đầu năm khiến lợi nhuận sau thuế cả năm ở mức 407,3 tỉ đồng, giảm 34,3% so với năm trước.

Tổng tài sản của Xây dựng Hòa Bình tại ngày 31/12/2019 ở mức 16.700 tỉ đồng, tăng 5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, đáng chú ý nhất vẫn là các khoản phải thu chiếm 70,5% trong cơ cấu tài sản, tương đương giá trị 11.891 tỉ đồng.

So với thời điểm cuối quí III/2019, các khoản phải thu đã giảm hơn 113 tỉ đồng. Dù vậy, con số này vẫn rất nhỏ so với số vốn chậm thu hồi vốn từ chủ đầu tư. Trong khi đó, các khoản vay ngân hàng gần 5.000 tỉ đồng khiến công ty chịu thêm hơn 321 tỉ đồng chi phí lãi vay trong năm vừa qua.

Trong khi đó, dòng tiền của Xây dựng Hòa Bình cũng chưa được cải thiện. Năm 2019v dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của nhà thầu này tiếp tục âm 366,9 tỉ đồng. 

Đan Nguyên