Doanh nghiệp

Sau năm 2018 thua lỗ, EVN Genco 3 báo lãi hơn 900 tỉ đồng năm 2019

20:52 | 28/01/2020

Chia sẻ

Năm 2019, EVN Genco 3 báo lợi nhuận cổ đông công ty mẹ hơn 900 tỉ đồng, đóng góp lớn từ kết quả kinh doanh quí IV.

Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP (EVN Genco 3 - Mã: PGV) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí IV/2019 với doanh thu thuần hơn 11.569 tỉ đồng, tăng trên 15% so với quí IV/2018. Tỉ suất lợi nhuận gộp 12,7%, lợi nhuận gộp đạt 1.470 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quí IV/2019 của EVN Genco 3

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quí IV/2019 của EVN Genco 3

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 56% lên hơn 216,7 tỉ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính gần 107,5 tỉ đồng, tăng 28,3% so với cùng kì. Ngược lại, chi phí tài chính giảm 61,8% còn 764,3 tỉ đồng.

Theo đó, Genco 3 ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ chuyển từ lỗ 873,5 tỷ đồng cùng kì năm trước lên hơn 436,5 tỷ đồng trong quí IV năm nay.

Sau năm 2018 thua lỗ, EVN Genco 3 báo lãi hơn 900 tỉ đồng năm 2019 - Ảnh 2.

Nguồn: Báo cáo tài chính quí IV/2019 của EVN Genco 3

Cả năm, doanh thu thuần tăng trưởng hơn 4 lần lên 44.391 tỉ đồng. Lợi nhuận gộp cũng có mức tăng trưởng tương tự với 5.356,5 tỉ đồng. Chí phí quản lý doanh nghiệp thay dổi từ hơn 139 tỉ lên gần 532 tỉ đồng. Đáng kể nhất là chi phí tài chính với chi phí lãi vay hơn 2.826 tỉ đồng, tăng 300%.

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ hơn 908 tỉ đồng khi năm ngoái lỗ hơn 873,5 tỉ đồng. Tổng hợp kết quả năm 2019 vượt kế hoạch ban đầu với tổng doanh thu và lãi trước thuế lần lượt 42.550 tỉ và 409 tỉ đồng.

Sau năm 2018 thua lỗ, EVN Genco 3 báo lãi hơn 900 tỉ đồng năm 2019 - Ảnh 3.

Nguồn: EVN Genco 3

Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của EVN Genco 3 hơn 76.820 tỉ đồng, giảm khoảng 625 tỉ đồng hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng hơn 400 tỉ lên 2.900 tỉ đồng. Ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tăng gấp 3 với 3.677,5 tỉ đồng. Tiền chi trả nợ gốc vay trong năm hơn 1.714 tỉ đồng, tăng 5,6 lần.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng hơn 20% lên gần 10.770 tỉ đồng. Tài sản dài hạn khác tăng 84,5% lên gần 1.162 tỉ đồng, chủ yếu là thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn hơn 944 tỉ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn chiếm 84% là nợ phải trả với gần 64.704 tỉ đồng. Phần lớn là nợ dài hạn hơn 51.185 tỉ đồng, ghi nhận giảm gần 9%. Nợ ngắn hạn ngược lại tăng 19,6% lên 13.518,5 tỉ đồng.

Sau năm 2018 thua lỗ, EVN Genco 3 báo lãi hơn 900 tỉ đồng năm 2019 - Ảnh 4.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quí IV/2019 của EVN Genco 3

Vốn chủ sở hữu tăng 20% lên gần 12.117 tỉ đồng nhờ báo lãi trong năm qua, bên cạnh đó, EVN Genco 3 cùng không ghi nhận chênh lệch tỉ giá hối đoái khi con số năm trước là âm 1.098,5 tỉ đồng.

Đại hội cổ đông bất thường tháng 1 năm nay, Tổng công ty bổ sung ông Lê Văn Danh và ông Nguyễn Minh Khoa vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kì 2018-2023. Ông Danh giữ vụ Tổng giám đốc EVN Genco 3. Ngoài ra, Đại hội cũng quyết định ông Đinh Quốc Lâm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 15/1/2020.

Riêng tháng 1 năm nay, Tổng công ty dự kiến sản lượng điện sản xuất hơn 2.300 tỉ kWh. Cả năm, mức sản lượng dự kiến khoảng 35.800 tỉ kWh.

Minh Đăng