Doanh nghiệp

Tỷ giá ổn định, EVN lãi 'khủng' năm 2019

10:17 | 15/05/2020

Chia sẻ

Lỗ tỷ giá giảm mạnh trong năm 2019 là nguyên nhân chính giúp cải thiện lợi nhuận cuối cùng cho EVN.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 với doanh thu thuần gần 394.900 tỉ đồng, tăng 16,7% so với năm trước đó. Việc tăng doanh thu một phần đến từ tăng sản lượng điện thương phẩm 8,87%, đạt 209,4 tỉ kWh. Lợi nhuận gộp của EVN đạt 51.037 tỉ đồng, giảm 4%. 

Trong năm ngoái, điểm sáng lớn nhất của Tập đoàn là việc chi phí tài chính giảm gần 6.600 tỉ đồng; điều này chủ yếu đến từ việc các khoản lỗ tỷ giá giảm mạnh (một thành công trong chính sách tiền tệ của Việt Nam). 

Cùng với doanh thu, chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp tăng lần lượt 6% và 3%. Xét chi phí theo yếu tố, phần cho nguyên vật liệu tăng 18% đạt gần 90.700 tỉ đồng; cho nhân công tăng 11% đạt gần 24.600 tỉ đồng; đáng chú ý là phần chi mua ngoài tăng gần 40% đạt 157.600 tỉ đồng. 

EVN đạt mức lợi nhuận thuần 12.244 tỉ đồng, tăng 47% so với năm 2018. Phần lợi nhuận sau thuế 9.720 tỉ đồng, tăng 43%. 

Phía Tập đoàn thông tin đã tăng cường tính hiệu quả trong năm vừa rồi, tiết kiệm hơn 1.500 tỉ đồng; ngoài ra tiết kiệm thông qua đấu thầu gần 13.300 tỉ đồng. Tổn thất điện năng năm 2019 toàn Tập đoàn ước đạt 6,5% thấp hơn 0,2% so với kế hoạch; năng suất lao động SXKD điện toàn EVN đạt 2,41 triệu kWh/người, tăng 10% so với năm 2018.

Tổng tài sản của Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2019 tăng lên 721.500 tỉ đồng; nợ phải trả 495.000 tỉ đồng, gấp 2,2 lần vốn chủ. Trong đó phần nợ vay ngắn hạn 41.300 tỉ đồng và vay dài hạn 357.500 tỉ đồng. 

Các khoản vay của EVN có một tỉ lệ tương đối lớn là đồng ngoại tệ, điều này khiến cho biến động tỷ giá ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh cuối cùng. Tại thời điểm cuối quí I năm nay, tỷ giá USD - VND đã tăng khoảng 2% so với đầu năm; trong khi tỷ giá JPY - VND tăng 3%. 

Với công ty mẹ EVN, doanh thu thuần năm 2019 đạt 325.890 tỉ đồng, tăng 18,5%. Doanh thu tài chính giảm 1.000 tỉ đồng, trong khi chi phí tài chính giữ ở mức tương đương cùng kì. 

EVN lỗ thuần gần 1.500 tỉ đồng, nhưng nhờ gần 3.600 tỉ đồng lợi nhuận khác Tập đoàn báo lãi sau thuế 2.100 tỉ đồng, tăng 58%. 

Trong báo cáo tài chính, cơ quan kiểm toán Deloitte đưa ý kiến nhấn mạnh về một số vấn đề với Tập đoàn điện lực, bao gồm: 

- Cơ quan có thẩm quyền chưa phê duyệt chính thức báo cáo quyết toán cổ phần hóa của Tổng công ty Phát điện 3 (Genco 3), công ty con của EVN. 

- Tập đoàn có một số khoản nợ công tiềm tàng. 

- Và việc hạch toán kế toán với các khoản chênh lệch tỷ giá vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

Đông A