|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Viettel Global lãi trước thuế 12 tỉ đồng năm 2019

09:22 | 18/05/2020
Chia sẻ
Thay đổi lớn nhất trên báo cáo tài chính kiểm toán của Viettel Global trong năm vừa qua đến từ việc chuyển khoản đầu tư vào công ty con Viettel Cameroon thành khoản đầu tư dài hạn khác.

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global - Mã: VGI) vừa công bố báo cáo tài chính 2019 sau kiểm toán. Theo đó, doanh thu hợp nhất 17.014 tỉ đồng, tăng nhẹ so với năm trước đó. Lợi nhuận gộp được cải thiện tăng 15% đạt 6.103 tỉ đồng.

Trong năm 2019, chi phí quản lí doanh nghiệp của Viettel Global tăng đột biến, gấp hơn 2 lần lên 4.468 tỉ đồng, là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận thuần chỉ còn 44 tỉ đồng. Việc chi phí này tăng mạnh như vậy là do 2.557 tỉ đồng trích lập dự phòng phải thu khó đòi với công ty Viettel Cameroon. 

Một khác biệt lớn khác là phần lợi nhuận từ công ty liên kết 323 tỉ đồng so với khoản lỗ hơn 1.400 tỉ đồng năm 2018, do thị trường Myanmar đi vào ổn định. 

Viettel Global lãi trước thuế 12 tỉ đồng, nhưng lỗ sau thuế 535 tỉ đồng; phần lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ 641 tỉ đồng.

Tại báo cáo kiểm toán 2019, Viettel Global ghi nhận khoản đầu tư vào công ty con Viettel Cameroon thành khoản mục đầu tư dài hạn khác do chưa thu thập được số liệu tài chính năm và không còn hợp nhất kết quả kinh doanh của công ty này. Đây là hành động thận trọng của Viettel Global, áp dụng theo các văn bản hướng dẫn của về lập và trình bày báo cáo tài chính. 

Trong khi doanh thu khu vực Châu Phi giảm thì khu vực Đông Nam Á tăng mạnh từ 7.454 tỉ đồng lên gần 9.400 tỉ đồng và khu vực Mỹ Latin vẫn giữ được mức độ ổn định với doanh thu đạt 2.200 tỉ đồng. 

Tài sản của Viettel Global tại thời điểm kết thúc năm 2019 đạt gần 60.900 tỉ đồng, với thay đổi khi chuyển khoản đầu tư vào Viettel Cameroon trước đó thành các khoản phải thu. 

Theo thông tin từ Viettel Global, đại dịch COVID-19 tác động mạnh tới kinh tế toàn cầu kể từ đầu năm, nhưng các thị trường đầu tư của công ty này không bị ảnh hưởng lớn do sớm chuyển đổi số từ năm 2018. Trái lại, các dịch vụ số đã phát huy tác dụng hỗ trợ chính phủ, cơ quan quản lí điều hành phòng chống dịch, và giúp người dân cập nhật, khai báo thông tin thuận lợi.

Theo kế hoạch, năm 2020, Viettel Global dự kiến tăng trưởng thêm 5 triệu thuê bao, trong bối cảnh viễn thông toàn cầu đã đi vào ngưỡng bão hoà. Về chỉ tiêu kinh doanh, lợi nhuận trước thuế của VGI sẽ tiếp tục dương.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VGI đã hồi phục 40% từ cuối tháng ba đến nay. 

Đông A