Doanh nghiệp

Thiệt hại từ vụ cháy lớn hơn nhiều so với ước tính ban đầu, Rạng Đông lần đầu báo lỗ kể từ 2008

13:29 | 28/01/2020

Chia sẻ

Bóng đèn phích nước Rạng Đông báo lãi giảm gần 40% trong năm 2019 ảnh hưởng nặng nề từ vụ cháy cuối tháng 8 năm ngoái. Xét riêng quí IV, đây là quí đầu tiên công ty báo lỗ kể từ quí IV/2008.

CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Mã: RAL) công bố báo cáo tài chính quí IV/2019 với doanh thu thuần gần 1.552 tỉ đồng, tăng 13,2% so với quí IV/2018.

Báo cáo tài chính quí IV/2019 của Rạng Đông

Chi phí khác tăng cao ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của công ty (Nguồn: Báo cáo tài chính quí IV/2019 của Rạng Đông)

Tuy nhiên, do trong quí IV, công ty ghi nhận chi phí tăng mạnh dẫn đến khoản lỗ sau thuế hơn 35,9 tỉ đồng (cùng kì lãi hơn 71 tỉ đồng). Qua đó, công ty lần đầu tiên ghi nhận thua lỗ trong một quí sau nhiều năm kinh doanh.

Trong đó, chi phí bán hàng Rạng Đông tăng 34% lên 312,2 tỉ đồng. 

Đáng chú ý nhất là khoản chi phí khác tăng đột biến lên 360 tỉ đồng; bù lại, công ty ghi nhận 159 tỉ đồng thu nhập khác (rất có thể là số tiền nhận được từ đơn vị bảo hiểm). Theo đó, công ty ghi nhận khoản lỗ khác 200,5 tỉ đồng (cùng kì năm trước có lợi nhuận hơn 21,8 tỉ đồng).

Theo giải trình biến động lợi nhuận của Rạng Đông, quí IV/2019 phản ánh giá trị thiệt hại của sự cố cháy ngày 28/8/2019. 

Trước đó, Rạng Đông từng công bố ước tính thiệt hại ban đầu về tài sản vào khoảng 150 tỉ đồng, dưới 5% tổng tài sản. 

Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố tăng cao (Nguồn: Báo cáo tài chính của Rạng Đông)

Với khoản thua lỗ trong quí IV, cả năm 2019, doanh thu thuần Rạng Đông đạt gần 4.256 tỉ đồng, tăng 17,5% so với năm 2018. Lợi nhuận gộp hơn 1.289 tỉ đồng, đạt tỉ suất lợi nhuận gộp gần 30,3% cao hơn con số 27,2% năm trước.

Với khoản lỗ khác 199 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn Rạng Đông giảm 39% xuống 124,9 tỉ đồng.

Tính đến hết 31/12, tổng giá trị tài sản của Rạng Đông hơn 3.045 tỉ đồng, tăng 11,2% hồi đầu năm. Tiền và tương đương tiền hơn 657 tỉ đồng, tăng 14%. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 50% lên 1.262,6 tỉ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho giảm gần 16% còn khoảng 834 tỉ đồng.

Rạng Đông sau vụ cháy kinh hoàng, Doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận giảm gần 40% năm 2019 - Ảnh 3.

Nguồn: Báo cáo tài chính quí IV/2019 của Rạng Đông

Cơ cấu nguồn vốn chiếm 72,5% là nợ phải trả, chủ yếu  là nợ ngắn hạn hơn 2.210 tỉ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 1.392 tỉ đồng. Chi phí phải trả ngắn hạn tăng gấp đôi lên 273,4 tỉ đồng.

Cuối tháng 12/2019, Hội đồng quản trị của Rạng Đông đã thông qua ý kiến chọn Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Công ty giám định Quốc tế Việt Nam (VIA) xác định thiệt hại của sự cố cháy cuối tháng 8.

Rạng Đông sau vụ cháy kinh hoàng, Doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận giảm gần 40% năm 2019 - Ảnh 4.

Dự kiến nhận bồi thưởng bảo hiểm 150 tỉ đồng (Nguồn: Báo cáo tài chính quí IV/2019 của Rạng Đông)

Trước đó vào cuối tháng 11, Rạng Đông quyết định đầu tư dự án "Đầu tư nhà máy nghiên cứu, sản xuất, thương mại hóa sản phẩm – Hệ thống và giải pháp chiếu sáng LEDO I 4.0 (LED hệ sinh thái số) và sản phẩm điện tử công nghệ cao" khoảng 2.500 tỉ đồng. Nguồn vốn đầu tư của dự án từ vốn tự có và vốn vay tín dụng thương mại.

Kết phiên 22/1, cổ phiếu RAL đạt 75.000 đồng/cp, giá trị vốn hóa khoảng 862,5 tỉ đồng. Từ thời điểm xảy ra sự cố cháy nhà máy, RAL giảm khoảng 12%.

Rạng Đông sau vụ cháy kinh hoàng, Doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận giảm gần 40% năm 2019 - Ảnh 5.

Diễn biến giá cổ phiếu RAL hơn một năm qua (Nguồn: VNDirect)

Minh Đăng