|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận Hoá chất Đức Giang sụt 20% trong quý IV/2022, có hơn 9.000 tỷ tiền gửi ngân hàng

17:04 | 18/01/2023
Chia sẻ
Hoá chất Đức Giang (DGC) có hơn 9.000 tỷ đồng gửi ngân hàng cuối năm 2022. Số tiền gửi ngân hàng đã đem về cho doanh nghiệp 314 tỷ đồng tiền lãi năm qua.

Theo BCTC hợp nhất quý IV/2022, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) ghi nhận 3.112 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 10% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp giảm từ 47% xuống 41%.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng gấp 3 lần, đạt 198 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá. Song, các chi phí như tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều tăng so với kỳ trước. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của DGC đạt 1.124 tỷ đồng, giảm 20% so với quý IV/2022.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu của DGC đạt 14.444 tỷ đồng tăng 51%, lợi nhuận sau thuế khoảng 6.040 tỷ đồng gấp 2,4 lần so với năm 2021. Như vậy, công ty vượt 19% kế hoạch doanh thu, vượt 73% mục tiêu lợi nhuận năm.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ DGC.

Tại ngày 30/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 13.316 tỷ đồng gấp 1,6 lần so với đầu năm. Mức tăng hầu như đến từ khoản tiền gửi ngân hàng (kỳ hạn từ 3 đến 12 tháng) hơn 9.006 tỷ đồng so với 3.755 tỷ đồng ngày đầu năm. Khoản tiền gửi đem về cho công ty hơn 314 tỷ đồng tiền lãi cả năm.

 Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Hàng tồn kho của công ty giảm 34% so với đầu năm xuống 918 tỷ đồng, chủ yếu là thành phẩm và nguyên vật liệu.

Cuối quý IV/2022, tổng nợ vay của DGC khoảng 468 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 10.835 tỷ đồng bao gồm 5.084 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Chốt phiên ngày 18/1, cổ phiếu DGC dừng tại 59.200 đồng/cp, giảm 33% so với thị giá một năm trước.

 Diễn biến giá cổ phiếu DGC một năm gần đây. (Nguồn: Trading View).

Lâm Anh

Chờ bất động sản có thanh khoản trở lại
Thị trường bất động sản muốn có thanh khoản thì dòng tiền phải quay trở lại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều này vẫn chưa xảy ra ở thời điểm hiện tại.