|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Các thị trường xuất khẩu cá tra suy yếu, lợi nhuận IDI giảm 71% quý IV/2022

16:23 | 18/01/2023
Chia sẻ
Dù lợi nhuận quý IV suy giảm song tính chung cả năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của IDI tăng mạnh so với năm trước đó nhờ nhu cầu hồi phục sau đại dịch và giá bán cá tra cao hơn cùng kỳ.

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (Mã: IDI) cho thấy doanh thu thuần đạt 1.709 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, giá vốn tăng 26% lên 1.565 tỷ đồng, chiếm 92% doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp còn 143 tỷ. Biên lợi nhuận gộp đạt 8,4%, giảm so với con số 11,4% cùng kỳ.

Doanh thu tài chính của IDI, chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay hơn 46 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính (phần lớn là chi phí lãi vay) hơn 103 tỷ. Ngoài ra, IDI còn có thêm thu nhập khác từ thanh lý tài sản 11 tỷ đồng. Dù vậy, trừ đi các chi phí hoạt động, IDI lãi sau thuế 25 tỷ, bằng 29% cùng kỳ và thấp nhất kể từ quý IV/2021.

 Nguồn: Wichart.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của IDI đạt 7.930 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 559 tỷ, lần lượt tăng 39% và tăng 291% so với năm 2021. Với kết quả này, công ty mới thực hiện được 95% mục tiêu doanh thu và 62% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022.

IDI là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn của Việt Nam. Năm 2022, ngành thủy sản nói chung và các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra được dự báo có một năm thắng lớn. Số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu thủy sản năm ngoái đạt trên 10 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu cá tra đạt 2,4 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, giữa nửa đầu năm và cuối năm 2022 có sự biến động mạnh về nhu cầu và giá bán. Trong nửa cuối năm, lạm phát cao ở các nền kinh tế lớn đã ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng, trong khi hàng tồn kho vẫn ở mức cao. Do đó, khối lượng xuất khẩu nhanh chóng giảm tốc trong 6 tháng cuối năm 2022.

Không riêng gì IDI, doanh thu xuất khẩu 6 tháng cuối năm của  Vĩnh Hoàn (Mã: VHC), doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam cũng đã cho thấy sự giảm sút so với giai đoạn đầu năm, dù vậy, nhìn chung tổng thể vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm 2021.

 Nguồn: BCTC của IDI.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của IDI gần 8.112 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với ngày đầu  năm. Trong đó hàng tồn kho hơn 1.515 tỷ đồng, tăng gần 300 tỷ đồng và chiếm 19% tổng tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn xấp xỉ 2.511 tỷ đồng, tương ứng 31% tài sản, đây là các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng và trả trước cho người bán. Ngoài ra, IDI còn có khoản phải thu về cho vay dài hạn hơn 334 tỷ đồng, đầu năm không ghi nhận.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả công ty hơn 4.749 tỷ đồng, trong đó vay nợ ngắn hạn trên 3.877 tỷ đồng, vay dài hạn 193 tỷ. Trong năm 2022, doanh nghiệp phải trả hơn 233 tỷ đồng lãi tiền vay. Trong khi với 1.321 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng đem về cho doanh nghiệp 124 tỷ đồng tiền lãi. 

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 3.362 tỷ đồng với 617 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Minh Hằng