|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

UBCKNN phạt 2 doanh nghiệp tổng cộng 140 triệu đồng do nhiều hành vi khác nhau

14:34 | 27/06/2018
Chia sẻ
UBCKNN xử phạt công ty Formach và Tổng Công ty Đức Giang mỗi đơn vị 70 triệu đồng do không báo cáo đúng thời hạn các tài liệu, chậm trễ đăng ký giao dịch.
ubcknn phat 2 doanh nghiep tong cong 140 trieu dong do nhieu hanh vi khac nhau UBCKNN phạt Cadivi do bán cổ phiếu nhưng không báo cáo
ubcknn phat 2 doanh nghiep tong cong 140 trieu dong do nhieu hanh vi khac nhau UBCKNN xử phạt hơn nửa tỷ đồng một loạt cá nhân, tổ chức

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), CTCP Formach bị phạt số tiền 70 triệu đồng do không báo cáo đúng thời hạn đối với Báo cáo thường niên năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và 2016 đã kiểm toán, Tài liệu họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017.

Cũng với số tiền phạt tương tự, Tổng Công ty Đức Giang - CTCP (Mã: MGG) đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn từ trên 3 tháng đến 6 tháng. Cụ thể, Đức Giang trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết).

Tuy nhiên, đến ngày 11/5/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty.

Điều 3 Thông tư số 180/2015/TT-BTC. Đối tượng và thời gian thực hiện đăng ký giao dịch

2. Thời hạn thực hiện đăng ký giao dịch

a) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, công ty đại chúng có trách nhiệm hoàn tất việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom;

b) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, tổ chức phát hành chưa niêm yết chứng khoán phải hoàn tất việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom;

c) Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày hủy niêm yết có hiệu lực, Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của công ty bị hủy niêm yết là công ty đại chúng. Quy định này áp dụng cho chứng khoán bị hủy niêm yết bao gồm cả trường hợp hủy niêm yết bắt buộc, hủy niêm yết tự nguyện và chứng khoán bị hủy niêm yết do công ty niêm yết sau khi sáp nhập, hoặc phát hành cổ phiếu để hoán đổi không đáp ứng điều kiện niêm yết;

d) Trong vòng sáu (06) tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty hợp nhất từ các doanh nghiệp trong đó có công ty niêm yết, mà sau hợp nhất, công ty hợp nhất không đáp ứng điều kiện niêm yết theo quy định phải hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch.

Xem thêm

Minh Đan

Bài 2: Dòng vốn tắc nghẽn, bóp nghẹt kinh tế sản xuất, nhà đầu tư cũng mất kênh đa dạng danh mục
Đã có những tia sáng dần xuất hiện khi những doanh nghiệp phát hành trái phiếu sau khi có quy định mới (Nghị định 08). Nhưng điều đó là chưa đủ để khơi thông dòng vốn tắc nghẽn nghiêm trọng.