|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận Gemadept vượt nghìn tỷ năm 2022

08:25 | 31/01/2023
Chia sẻ
Năm 2022, lợi nhuận sau thuế của Gemadept là 1.157 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2021 và vượt 16% mục tiêu năm.

BCTC hợp nhất quý IV/2022 của CTCP Gemadept (Mã: GMD) ghi nhận doanh thu thuần 1.066 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 216 tỷ đồng; cùng tăng 3% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp đạt 43%, cải thiện so với con số 29% của quý IV/2021.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ Gemadept.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần của công ty khoảng 3.916 tỷ đồng tăng 22%, lợi nhuận sau thuế là 1.157 tỷ đồng tăng 60% so với năm 2021.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động khai thác cảng vẫn là nguồn thu chính, chiếm 79% khoảng 3.104 tỷ đồng còn lại là doanh thu từ hoạt động logistic, cho thuê văn phòng với 812 tỷ đồng.

Năm 2022, công ty lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.000 tỷ đồng. Như vậy, Gemadept vượt 3% kế hoạch doanh thu, vượt 16% mục tiêu lợi nhuận. EPS cả năm là 3.037 đồng.

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Gemadept đạt 13.190 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 1.428 tỷ đồng.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là tài sản cố định với 3.262 tỷ đồng, tiếp đó là khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết với giá trị gần 3.032 tỷ đồng.

 Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Tính đến cuối quý IV/2022, Gemadept rót 2.471 tỷ đồng vào 8 công ty liên doanh, liên kết. Trong số đó, phần góp vốn vào CTCP Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link (chủ đầu tư của Cảng Gemalink - cảng có quy mô lớn nhất trong cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải) có giá trị lớn nhất với số tiền 1.477 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, cảng Gemalink đã đem về cho Gemadept gần 84 tỷ đồng lợi nhuận, gấp nhiều lần con số 2 tỷ đồng ghi nhận vào đầu năm. 

Song, CTCP Dịch vụ Hàng Hóa Sài Gòn (Mã: SCS) mới là đơn vị đem về cho Gemadept lợi nhuận lớn nhất với hơn 244 tỷ đồng. Tiếp theo là Công ty TNHH CJ Gemadepts Logistics Holdings khi mang về số tiền lãi 193 tỷ đồng.

 

Cuối quý IV/2022, tổng nợ vay của công ty2.029 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay dài hạn với ngân hàng là 1.463 tỷ đồng và nợ vay ngắn hạn của ngân hàng là 177 tỷ đồng. Còn lại là khoản vay đến từ các tổ chức khác. Trong năm 2022, tổng chi phí lãi vay của Gemadept là 131 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Gemadept là 7.944 tỷ đồng với 1.228 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022.

Lâm Anh

'Lãi suất điều hành sẽ tiếp tục giảm vào tháng 7, có thể giảm ngay trong tháng 5, tháng 6 nếu các yếu tố thuận lợi đến nhanh hơn'
Theo chuyên gia, bên cạnh yếu tố áp lực tỷ giá giảm, nếu diễn biến lạm phát tháng 3 tiếp tục hạ nhiệt, NHNN càng có không gian để hạ lãi suất điều hành. Đại diện Maybank Investment Bank dự báo việc giảm lãi suất điều hành có thể xảy ra vào tháng 7.