|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận Đạm Phú Mỹ 'hạ nhiệt' sau quý lãi kỷ lục

16:51 | 28/07/2022
Chia sẻ
Nhờ con số lãi kỷ lục của quý I, Đạm Phú Mỹ đã gần hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm sau 6 tháng.

Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - CTCP (Đạm Phú Mỹ - Mã: DPM) đã công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu thuần đạt 5.013 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.291 tỷ đồng; tăng lần lượt 71% và 86% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp đạt 38,4%, cải thiện so với con số 32% của quý II năm ngoái. 

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1.279 tỷ đồng quý II, tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái song còn thua xa con số kỷ lục của quý I năm nay là 2.144 tỷ đồng.

Đúng như dự báo của Bộ phận phân tích của CTCP Chứng khoán SSI (SSI Research) ước tính lợi nhuận của Đạm Phú Mỹ sẽ đi theo xu hướng giá urê, tức giá trị tuyệt đối lợi nhuận ròng của Đạm Phú Mỹ đã đạt đỉnh trong quý I, sau đó sẽ giảm dần trong các quý tiếp theo.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, tổng công ty ghi nhận 10.842 tỷ đồng doanh thu thuần, 3.417 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng 122% về doanh thu và gấp 3,9 lần về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái. EPS 6 tháng đầu năm là 8.575 đồng.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu là 17.239 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 3.473 tỷ đồng. Như vậy sau nửa năm, tổng công ty đã đạt 63% chỉ tiêu doanh thu và hơn 98% kế hoạch lợi nhuận năm.

 Ảnh: Đạm Phú Mỹ. 

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của Đạm Phú Mỹ cuối quý II là 17.456 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn với 9.628 tỷ đồng. Nửa đầu năm, khoản tiền nhàn rỗi đã đem về cho Đạm Phú Mỹ gần 60 tỷ lãi tiền gửi.

Hàng tồn kho ghi nhận 2.735 tỷ đồng tại ngày 30/6, thay đổi không đáng kể so với đầu năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả cuối kỳ là 3.926 tỷ, trong đó tổng nợ đi vay là 805 tỷ đồng, giảm 10,5% so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu cuối tháng 6 đạt 13.530 tỷ đồng bao gồm gần 5.885 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 3.497 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, còn lại là vốn góp và phần nhỏ từ thặng dư vốn cổ phần.

Hoàng Kiều