Doanh nghiệp

Lợi nhuận 6 tháng Cao su Đồng Phú tăng gấp rưỡi nhưng mới đạt 1/4 kế hoạch năm

13:47 | 21/07/2021

Chia sẻ

Trong quý II, sản lượng tiêu thụ và giá bán tiếp tục tăng, Cao su Đồng Phú báo lãi sau thuế 35 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế sau 6 tháng đạt 86 tỷ, tăng 65%.

CTCP Cao su Đồng Phú (Mã: DPR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần tăng 11% so với cùng kỳ lên 218 tỷ đồng. 

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ quý II đạt 2.431 tấn với giá bán bình quân là 45,8 triệu đồng/tấn, lần lượt cao hơn cùng kỳ 34% và 50%. Biên lãi gộp cải thiện từ 21% lên 26%.

Khấu trừ các chi phí liên quan, kết quả quý II, Cao su Đồng Phú lãi sau thuế gần 35 tỷ đồng, tăng 40%. Lợi nhuận ròng đạt 32 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 420 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 86 tỷ, lần lượt tăng 41% và tăng 65% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, Cao su Đồng Phú đã thực hiện được 39% mục tiêu tổng doanh thu và 1/4 kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021.

Cao su Đồng Phú mới thực hiện 1/4 kế hoạch lợi nhuận năm - Ảnh 1.

Tính đến cuối tháng 6, Cao su Đồng Phú sở hữu 3.751 tỷ đồng tài sản, tương đương đầu năm. Trong đó, lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng dưới một năm kèm trái phiếu vẫn giữ ở mức 917 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, doanh nghiệp đã tiết giảm lại nợ đi vay còn gần 100 tỷ đồng, giảm 1/2 so với đầu năm và giảm 14% so với cuối quý I.

Vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý II là 2.559 tỷ đồng, chiếm 68% tổng nguồn vốn, trong đó lợi nhuận chưa phân phối là 219 tỷ, quỹ đầu tư phát triển gần 1.120 tỷ đồng.

Mỹ Linh