Doanh nghiệp

Biên lợi nhuận gộp của Mộc Châu Milk vẫn tăng dù giá đầu vào leo thang

09:01 | 21/07/2021

Chia sẻ

Biên lợi nhuận gộp được cải thiện nhờ thỏa thuận được giá nguyên liệu đầu vào bên cạnh khoản lãi từ tiền gửi ngân hàng giúp Mộc Châu Milk báo lãi ròng quý II tăng 47% so với cùng kỳ năm 2020.

CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk - Mã: MCM) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 790 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế của công ty là 87 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 32% nhờ công ty thỏa thuận được giá nguyên liệu đầu vào sản xuất tốt hơn với nhà cung cấp và cơ cấu chi phí vận hành tiếp tục được tối ưu.

Trong quý II, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 206%, đạt 26 tỷ đồng, nhờ số dư tiền gửi ngân hàng dồi dào.

Mộc Châu Milk báo lãi ròng tăng 47% trong quý II - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Mộc Châu Milk.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Mộc Châu Milk đạt 1.411 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 137 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và 29% so với cùng kỳ.

Năm 2021, Mộc Châu Milk đặt mục tiêu doanh thu 3.066 tỷ đồng, LNST 318,5 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã đạt khoảng 46% mục tiêu doanh thu và 43% kế hoạch LNST năm.

Về tình hình tài chính, cuối quý II, tổng tài sản của Mộc Châu Milk tăng 97% so với đầu năm lên hơn 2.412 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt gần 1.591 tỷ đồng, tăng khoảng 160% so với đầu năm và chiếm gần 66% tổng tài sản. 

Cụ thể các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn bao gồm tiền gửi có kỳ hạn với giá gốc tại ngày 30/6 là 1.591 tỷ đồng và khoản đầu tư góp vốn vào CTCP Đầu tư Xây dựng Mộc Châu (tỷ lệ sở hữu 0,13%) với giá gốc gần 84 triệu đồng.

Doanh nghiệp không sử dụng nợ đi vay. Hết quý II, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 2.119 tỷ đồng, trong đó vốn cổ phần là 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 144 tỷ.

Tường Vy