|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lãi trước thuế tăng 56% trong quý III, PV Drilling vẫn lỗ lũy kế 238 tỉ đồng

11:46 | 31/10/2018
Chia sẻ
Trong quý III, PV Drilling ghi nhận lãi từ liên doanh, liên kết hơn 71 tỉ đồng, kéo lãi trước thuế tăng 56% và đạt 116 tỉ đồng. Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm, công ty vẫn lỗ sau thuế 238 tỉ đồng.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling – Mã: PVD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần 1.333 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kì. Giá vốn hàng bán 1.257 tỉ đồng, tăng 7,4% làm cho lợi nhuận gộp đạt 75,6 tỉ đồng, giảm 19,2%.

Doanh thu tài chính giảm khá mạnh từ 51 tỉ đồng xuống 24,2 tỉ đồng. Chi phí tài chính ở mức 66,6 tỉ đồng, giảm 12,4% trong đó chi phí lãi vay 41,9 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kì.

Trong quý này, PV Drilling có ghi nhận phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết 71,4 tỉ đồng.

Chi phí bán hàng chiếm tỉ trọng nhỏ, giảm từ 3,3 tỉ đồng xuống 1,4 tỉ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận giá trị âm 19,6 tỉ đồng nhờ hòan nhập chi phí dự phòng trong khi cùng kì năm trước là 133,7 tỉ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, PV Drilling ghi nhận lãi trước thuế 116,6 tỉ đồng, tăng 56% so với cùng kì.

lai truoc thue tang 56 trong quy iii pv drilling van lo luy ke 238 ti dong
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của PV Drilling.

PV Drilling cho biết, trong quý III, đơn giá và số lượng giàn khoan tự nâng hoạt động của công ty tăng nhẹ so với cùng kì năm trước. Mặt khác, khối lượng công việc dịch vụ kỹ thuật khoan tăng do nhu cầu và thời gian khoan của nhà thầu khoan tăng.

9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PV Drilling đạt 4.078 tỉ đồng, tăng 50,3%. Lãi sau thuế ghi nhận âm 238 tỉ đồng trong khi cùng kì âm 264 tỉ đồng.

Tính tại thời điểm 30/9, tổng tài sản ở mức 21.263 tỉ đồng, giảm 2,5% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền 2.332 tỉ đồng, tăng 29%; Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh từ 2.148 tỉ đồng xuống 765 tỉ đồng.

Phải thu ngắn hạn 1.552 tỉ đồng, tăng 27,2% đồng thời hàng tồn kho tăng nhẹ lên 925 tỉ đồng.

Về nguồn vốn, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 471 tỉ đồng, giảm 65% trong khi đó vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng nhẹ lên 3.636 tỉ đồng.

Xem thêm

Thu Hà