Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) mới nhất tháng 2/2021

15:35 | 05/02/2021

Chia sẻ

Biểu lãi suất Ngân hàng Xây Dựng trong tháng này được giữ nguyên không đổi so với tháng trước. Lãi suất tiền gửi cao nhất ghi nhận được là 6,9%/năm được áp dụng cho các khoản tiết kiệm online tại kỳ hạn 48 tháng.

Khảo sát ngày 5/2, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CBBank) vẫn tiếp tục duy trì biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm đã triển khai từ tháng trước.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ được niêm yết tại quầy trong khoảng từ 3,5%/năm đến 6,8%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng.

Trong đó, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tháng đến 5 tháng tiếp tục giữ nguyên ở mức 3,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng huy động tại kỳ hạn 6 tháng là 6,35%/năm. Tiếp đó các kỳ hạn gửi từ 7 tháng đến 11 tháng được áp dụng chung lãi suất là 6,5%/năm.

Tiền gửi tại hai kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng được niêm yết với lãi suất lần lượt là 6,6%/năm và 6,7%/năm. Lãi suất ngân hàng Xây Dựng tại kỳ hạn 15 tháng đến 60 tháng được áp dụng cùng mức 6,8%/năm.

Với các khoản tiền gửi trong thời gian ngắn 1 - 3 tuần có lãi suất không đổi là 0,2%/năm. Khoản tiền gửi không kỳ hạn được Ngân hàng Xây Dựng ấn định với lãi suất 0,2%/năm.

Ngoài gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, khách hàng có thể lựa chọn hình thức nhận lãi khác tùy thuộc vào nhu cầu riêng như: nhận lãi hàng tháng (3,472%/năm đến 6,537%/năm), nhận lãi theo quý (5,89%/năm đến 6,572%/năm), nhận lãi trước (3,442%/năm đến 6,26%/năm).

Biểu lãi suất ngân hàng Xây Dựng niêm yết tại quầy tháng 2/2021

1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0,2%/năm

2. Tiền gửi có kỳ hạn:

Kỳ hạn

Trả lãi

cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi

hàng tháng (%/năm)

Trả lãi

hàng quý (%/năm)

Trả lãi

trước (%/năm)

1

tuần

0,2

 

 

 

2

tuần

0,2

 

 

 

3

tuần

0,2

 

 

 

1

tháng

3,5

 

 

3,482

2

tháng

3,5

3,487

 

3,472

3

tháng

3,5

3,482

 

3,462

4

tháng

3,5

3,477

 

3,452

5

tháng

3,5

3,472

 

3,442

6

tháng

6,35

6,266

6,298

6,153

7

tháng

6,5

6,389

 

6,255

8

tháng

6,5

6,372

 

6,223

9

tháng

6,5

6,356

6,389

6,191

10

tháng

6,5

6,339

 

6,159

11

tháng

6,5

6,323

 

6,127

12

tháng

6,6

6,408

6,443

6,191

13

tháng

6,7

6,482

 

6,243

15

tháng

6,8

6,537

6,572

6,26

18

tháng

6,8

6,485

6,52

6,164

24

tháng

6,8

6,386

6,42

5,98

36

tháng

6,8

6,198

6,23

5,642

48

tháng

6,8

6,024

6,054

5,341

60

tháng

6,8

5,862

5,89

5,07

Nguồn: CBBank

Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến sẽ được hưởng lãi suất tiết kiệm dao động trong khoảng từ 3,6%/năm đến 6,9%/năm. Có thể thấy lãi suất tiền gửi online cao hơn 0,05 - 0,15 điểm so với lãi suất niêm yết tại quầy ở kỳ hạn tương ứng.

Lãi suất ngân hàng cao nhất đang được áp dụng tại CBBank đang là 6,9%/năm, niêm yết tại kỳ hạn 48 tháng.

Biểu lãi suất tiết kiệm online tại Ngân hàng Xây Dựng

Kỳ hạn

Lãi suất (%/ năm)

1 tháng

3,6

2 tháng

3,6

3 tháng

3,6

4 tháng

3,6

5 tháng

3,6

6 tháng

6,5

7 tháng

6,6

8 tháng

6,6

9 tháng

6,6

10 tháng

6,6

11 tháng

6,6

12 tháng

6,65

13 tháng

6,75

15 tháng

6,85

18 tháng

6,85

24 tháng

6,85

36 tháng

6,85

48 tháng

6,9

60 tháng

6,85

Nguồn: CBBank

Chính sách lãi suất huy động áp dụng cụ thể theo đặc thù từng vùng, từng đơn vị. Chính sách lãi suất tiền gửi tiết kiệm online áp dụng phù hợp theo theo từng thời kỳ. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp CN/PGD trên toàn hệ thống CBBank hoặc đăng ký dịch vụ Internet banking CB để biết thêm chi tiết.

Ngọc Mai