|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) duy trì ổn định trong tháng 12/2022

17:18 | 02/12/2022
Chia sẻ
Bước sang tháng 12, lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng Xây Dựng vẫn tiếp tục được duy trì không thay đổi trong khoảng 4 tháng qua.

Khảo sát ngày 2/12, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CBBank) tiếp tục triển khai lãi suất ở mức cũ. Theo ghi nhận lần điều chỉnh lãi suất tiết kiệm gần đây nhất của ngân hàng này là ngày 29/7/2022.

Nguồn: CBBank.

Lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ của khách hàng cá nhân nằm trong khoảng từ 3,8%/năm đến 7,5%/năm. CBBank triển khai đa dạng kỳ hạn gửi tiết kiệm từ 1 tháng đến 60 tháng.

Trong đó, khi gửi tiết kiệm tại hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng khách hàng sẽ được nhận lãi suất ngân hàng thấp nhất là 3,8%/năm. Còn nếu khách hàng đăng ký gửi tiết kiệm tại kỳ hạn dài từ 13 tháng cho đến 60 tháng sẽ được nhận lãi suất cao nhất ở mức 7,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi áp dụng cho các kỳ hạn siêu ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần tại CBBank khá thấp, chỉ ở mức 0,2%/năm. Tương tự tiền gửi không kỳ hạn cũng được nhận lãi là 0,2%/năm.

Bên cạnh phương thức nhận lãi phổ biến vào cuối kỳ, Ngân hàng Xây Dựng cũng triển khai đa dạng kỳ lĩnh lãi cho khách hàng có thêm nhiều lựa chọn. Phạm vi lãi suất ngân hàng CBBank tại các kỳ lĩnh lãi này cụ thể như sau: Trả lãi hàng tháng (3,786 - 7,233%/năm), trả lãi hàng quý (6,42% - 7,241%/năm) và trả lãi trước (3,768% - 6,936%/năm).

Lãi suất ngân hàng CBBank mới nhất tháng 12/2022

1, Tiền gửi không kỳ hạn: 0,2%/năm

2, Tiền gửi có kỳ hạn:

Kỳ hạn

Trả lãi cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi hàng tháng (%/năm)

Trả lãi hàng quý (%/năm)

Trả lãi trước (%/năm)

1

tuần

0,2

     

2

tuần

0,2

     

3

tuần

0,2

     

1

tháng

3,8

   

3,78

2

tháng

3,8

3,786

 

3,768

3

tháng

3,9

3,887

 

3,862

4

tháng

3,9

3,881

 

3,85

5

tháng

3,9

3,875

 

3,838

6

tháng

7,1

6,989

7,03

6,849

7

tháng

7,2

7,074

 

6,91

8

tháng

7,2

7,053

 

6,87

9

tháng

7,2

7,033

7,074

6,831

10

tháng

7,2

7,013

 

6,792

11

tháng

7,2

6,993

 

6,754

12

tháng

7,45

7,198

7,241

6,925

13

tháng

7,5

7,233

 

6,936

15

tháng

7,5

7,19

7,234

6,857

18

tháng

7,5

7,128

7,171

6,742

24

tháng

7,5

7,008

7,049

6,522

36

tháng

7,5

6,784

6,822

6,122

48

tháng

7,5

6,577

6,613

5,769

60

tháng

7,5

6,386

6,42

5,455

Nguồn: CBBank.

Khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm online tại ngân hàng CBBank qua Internet banking sẽ được nhận lãi suất từ 3,9%/năm đến 7,55%/năm. Kỳ hạn gửi triển khai đa dạng từ 1 tháng trở lên.

CBBank đang huy động tiền gửi với mức lãi suất cao nhất hiện là 7,55%/năm, áp dụng với tiền gửi online có kỳ hạn từ 13 tháng trở lên.

Có thể thấy lãi suất tiền gửi online cao hơn 0,05 - 0,1 điểm % so với lãi suất tại quầy ở cùng kỳ hạn.

Biểu lãi suất tiền gửi online tại ngân hàng CBBank

Kỳ hạn (tháng)

Lãi suất (%/năm)

1 - 2

3,9

3 - 5

3,95

6

7,2

7 - 11

7,3

12

7,5

13

7,55

≥15

7,55

Nguồn: CBBank.

 

Ngọc Mai