Tài chính

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 4/2019

17:29 | 09/04/2019

Chia sẻ

Trong tháng 4/2019, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại VPBank dao động từ 1% - 8,6% tùy theo từng kì hạn và sản phẩm. Trong đó, lãi suất cao nhất là 8,6% áp dụng cho sản phẩm Tiết kiệm Phát lộc Thịnh vượng đối với số tiền gửi từ 5 tỉ đồng, kì hạn gửi từ 18 tháng trở lên.
Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 4/2019 - Ảnh 1.

Một quầy giao dịch của VPBank (Nguồn: VPBank)

Theo đó, đối với sản phẩm tiết kiệm thông thường tại quầy, lãi suất thay đổi theo cả kì hạn gửi và số tiền gửi với các mức: dưới 300 triệu đồng; từ 300 triệu đến dưới 1 tỉ đồng; từ 1 tỉ đồng đến dưới 5 tỉ đồng, từ 5 tỉ đồng đến dưới 10 tỉ đồng và từ 10 tỉ đồng trở lên.

Cụ thể, đối với số tiền gửi dưới 300 triệu, lãi suất áp dụng đối với kì hạn 1 và 2 tháng là 5 %/năm; 3 -5 tháng là 5,1%/năm, 6 – 11 tháng là 6,9%/năm; 12 tháng là 6,95%/năm; kì hạn 13 và 15 tháng là 7,1%/năm; kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng là 7,5%/năm.

Đối với số tiền gửi từ 300 triệu đến dưới 1 tỉ đồng, lãi suất áp dụng đối với kì hạn 1 và 2 tháng là 5,1%/năm; 3 -5 tháng là 5,2%/năm, 6 – 11 tháng là 7%/năm; 12 tháng là 7,05%/năm; kì hạn 13 và 15 tháng là 7,2%/năm; kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng là 7,6%/năm.

Đối với số tiền gửi từ 1 tỉ đồng đến dưới 5 tỉ đồng, lãi suất áp dụng đối với kì hạn 1 và 2 tháng là 5,1%/năm; 3 -5 tháng là 5,2%/năm, 6 – 11 tháng là 7%/năm; 12 tháng là 7,05%/năm; kì hạn 13 và 15 tháng là 7,3%/năm; kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng là 7,7%/năm.

Đối với số tiền gửi từ 5 tỉ đồng trở lên, lãi suất áp dụng đối với kì hạn 1 và 2 tháng là 5,2%/năm; 3 -5 tháng là 5,3%/năm, 6 – 11 tháng là 7%/năm; 12 tháng là 7,05%/năm; kì hạn 13 và 15 tháng là 7,4%/năm; kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng là 7,8%/năm.

Các khoản tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng như kì hạn từ 1 đến 3 tuần đang cùng được hưởng mức lãi suất là 1%/năm, giữ nguyên so với các tháng trước.

Riêng với khách hàng ưu tiên, khi gửi khoản tiền từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được cộng thêm 0,1 điểm % vào biểu lãi suất hiện hành. Lãi suất được nhận không vượt quá 5,5%/năm đối với kì hạn dưới 6 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng VPBank tại ngày 9/4/2019

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 4/2019 - Ảnh 2.

Nguồn: Website VPBank

Hiện tại, mức lãi suất cao nhất đang được VPBank áp dụng là 8,6%/năm dành cho sản phẩm Tiết kiệm Phát lộc Thịnh vượng đối với số tiền gửi từ 5 tỉ đồng với kì hạn gửi 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng; cao hơn 0,8 điểm % so với mức lãi suất tiền gửi thông thường cùng kì hạn và số tiền gửi.

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 4/2019 - Ảnh 3.

Nguồn: Website VPBank

Ngoài các sản phẩm huy động trên, VPBank cũng có rất nhiều hình thức gửi tiết kiệm khác như tiết kiệm trực tuyến, gửi góp Easy Savings, tiết kiệm gửi góp Dream Savings, bảo toàn thịnh vượng, bảo chứng thấu chi, tiết kiệm An Thịnh Vượng, tiết kiệm Tài Lộc Thịnh Vượng...

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 4/2019 - Ảnh 4.

Nguồn: Website VPBank


Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 4/2019 - Ảnh 5.

Nguồn: Website VPBank

Mạnh Đức