Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietinBank cập nhật mới nhất tháng 2/2021

15:56 | 02/02/2021

Chia sẻ

Bước sang tháng 2, VietinBank vẫn giữ nguyên biểu lãi suất huy động vốn từ tháng trước. Lãi suất ngân hàng VietinBank cao nhất ghi nhận được là 5,6%/năm áp dụng cho các khoản tiết kiệm tại kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Khảo sát ngày 2/2, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục duy trì biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm đã công bố trước đó.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng với khách hàng cá nhân dao động trong khoảng từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm, thời hạn gửi kéo dài từ 1 tháng đến trên 36 tháng. Lãi suất tại tất cả các kỳ hạn đều không đổi so với ghi nhận từ tháng trước.

Trong đó, lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được niêm yết ở mức 3,1%/năm. Tiếp đó, tại các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng được hưởng chung lãi suất 3,4%/năm. Vietinbank ấn định cùng mức lãi suất 4%/năm cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng.

Với các khoản tiết kiệm tại kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng và kỳ hạn trên 36 tháng, khách hàng sẽ được áp dụng chung lãi suất 5,6%/năm. Đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất đang được triển khai tại VietinBank ở thời điểm hiện tại.

Lãi suất tiền gửi dành cho các kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng là 0,2%/năm, tiền gửi không kỳ hạn được niêm yết lãi suất 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 2/2021

Kỳ hạn

Trần lãi suất huy động (%/năm)

Khách hàng Cá nhân

Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)

VND

USD

EUR

VND

USD

EUR

Không kỳ hạn

0,1

0

0

0,2

0

0

Dưới 1 tháng

0,2

0

-

0,2

0

-

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

3,1

0

0,1

3

0

0,1

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

3,1

0

0,1

3

0

0,1

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

3,4

0

0,1

3,3

0

0,1

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

3,4

0

0,1

3,3

0

0,1

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

3,4

0

0,1

3,3

0

0,1

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

12 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

36 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Trên 36 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Nguồn: VietinBank

Đối với gói huy động vốn dành cho khách hàng Tổ chức/doanh nghiệp lãi suất cũng không thay đổi so với đầu tháng 1. Biểu lãi suất được triển khai trong phạm vi từ 3%/năm đến 4,9% năm, áp dụng tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến trên 36 tháng.

Cụ thể, tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng đến dưới 3 tháng có lãi suất là 3%/năm; từ 3 tháng đến dưới 6 tháng hưởng lãi suất 3,4%/năm. Nhóm kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới dưới 12 tháng hưởng chung lãi suất là 4%/năm.

Lãi suất ngân hàng áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng và trên 36 tháng ấn định ở cùng mức 4,9%/năm.

Đối với các kỳ hạn gửi dưới 1 tháng và tiền gửi không kỳ hạn, khách hàng doanh nghiệp được áp dụng chung lãi suất 0,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi tại chi nhánh có thể thấp hơn trần lãi suất huy động được đăng tải trên đây. Để biết mức lãi suất cụ thể Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên cả nước.

Ngọc Mai