Tài chính

Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 8/2019

09:29 | 01/08/2019

Chia sẻ

Mức lãi suất cao nhất tại Vietcombank là 6,8%/năm được áp dụng tại các kì hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) là một trong 4 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam với cổ đông lớn là Nhà nước.

Đầu tháng 8, biểu lãi suất của Vietcombank vẫn tiếp tục được giữ nguyên như tháng trước. Lãi suất tiết kiệm các kì hạn từ 1 tháng - 36 tháng dao động từ 4,5%/năm đến 6,8%/năm đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm thường.

Mức lãi suất cao nhất tại Vietcombank là 6,8%/năm được áp dụng tại các kì hạn từ 12 tháng đến 36 tháng. 

Lãi suất tiền gửi kì hạn 1 tháng, 2 tháng cùng ở mức 4,5%/năm; lãi suất kì hạn 3 tháng là 5%/năm; lãi suất kì hạn 6 tháng, 9 tháng là 5,5%/năm. 

Đối với tiền gửi không kì hạn, mức lãi suất được Vietcombank chi trả là 0,1%/năm. Với những tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng có mức lãi suất là 0,5%/năm.

Ngân hàng còn huy động thêm ngoại tệ gồm Euro (lãi suất từ 0,15% - 0,3%/năm) và dollar Australia (AUD).

Biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tại ngày 1/8 - Khách hàng cá nhân

Screen Shot 2019-08-01 at 09

Nguồn: Vietcombank.

Ngoài sản phẩm tiết kiệm thường, Vietcombank cũng có nhiều sản phẩm tiết kiệm khác như: Tiết kiệm tích luỹ và đầu tư; Tiết kiệm cho con; Tiền gửi trực tuyến, Tiết kiệm dành cho cán bộ nhân viên;...

Biểu lãi suất tiết kiệm Tích luỹ cho con

Thời điểm nộp tiền vào tài khoản TLCC

Lãi suất (%/năm)

Thời điểm mở tài khoản TLCC (Số tiền tối thiểu: 3 triệu đồng)

6,5%

Nộp định kỳ lần 1 (sau 3 tháng từ ngày mở TK)

5,5%

Nộp định kỳ lần 2 (sau 6 tháng từ ngày mở TK)

5,3%

Nộp định kỳ lần 3 (sau 9 tháng từ ngày mở TK)

4,8%

Lãi suất rút trước hạn

0,1%

Bảng lãi suất tiền gửi cho khách hàng doanh nghiệp

Đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất không kì hạn có mức lãi suất cao hơn là 0,2%/năm.

Các kì hạn gửi thông thường khác có lãi suất tương đương với chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân. Tuy nhiên với các kì hạn dài từ 12 - 36 tháng thì lại có lãi suất thấp hơn so với biểu dành cho khách hàng cá nhân, thấp hơn 0,3 điểm % chỉ ở mức 6,5%/năm.

Screen Shot 2019-08-01 at 09

Nguồn: Vietcombank.

Trúc Minh