Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 8/2019: Cao nhất là 8,3%/năm

11:17 | 03/08/2019

Chia sẻ

Mức lãi suất cao nhất được áp dụng tại VietBank hiện nay là 8,3%/năm tại kì hạn gửi 36 tháng lãi cuối kì. Đối với hình thức gửi online, mức lãi suất được nhận sẽ cao hơn gửi thông thường tại quầy khoảng 0,1 điểm %.

0556_VietBank-1

Khách hàng giao dịch tại VietBank (Nguồn: VietBank).

Đầu tháng 8, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (VietBank) tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất được ban hành vào cuối tháng 6. Mức lãi suất cao nhất được áp dụng tại VietBank hiện nay là 8,3%/năm tại kì hạn gửi 36 tháng lãi cuối kì.

Theo biểu lãi suất mới nhất của VietBank công bố trên website, lãi suất tiết kiệm tại quầy lĩnh lãi cuối kì từ 1 tháng - 36 tháng dao động từ 5,4% - 8,3%/năm.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm các kì hạn từ 1 tháng - 2 tháng là 5,4%/năm; kì hạn 3 – 5 tháng là 5,5%/năm; kì hạn 6 tháng là 7,2%/năm; 7 và 8 tháng lần lượt là 7,3 và 7,4%/năm; kì hạn 9 – 11 tháng là 7,65%/năm; kì hạn 12 tháng là 7,8%/năm.

Tiền gửi các kì hạn dài hơn 1 năm từ 13 tháng - 24 tháng có cùng mức lãi suất là 8%/năm. 

Bên cạnh đó, tiền gửi không kì hạn và tiền gửi có kì hạn 1 tuần, 2 tuần tại VIetBank có lãi suất là 0,3%/năm, tiền gửi kì hạn 3 tuần có lãi suất là 0,6%/năm.

Bảng lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 8/2019

Screen Shot 2019-08-03 at 11

Nguồn: VietBank.

Ngoài sản phẩm gửi truyền thống, VietBank còn có các sản phẩm như: Tiết kiệm online, Tiết kiệm quyền chọn, tiết kiệm tích luỹ tương lai, tiết kiệm đa tiện ích, tiết kiệm trung niên an lộc,....

Đối với hình thức gửi tiết kiệm online, mức lãi suất áp dụng nhỉnh hơn hình thức tiết kiệm tại quầy truyền thống từ 0,1 - 0,2 điểm %.

Screen Shot 2019-08-03 at 11

Nguồn: VietBank.

Với tiết kiệm quyền chọn, khách hàng có thể lựa chọn kì hạn đa dạng hơn theo số ngày gửi chứ không nhất thiết theo tháng như các hình thức gửi khác. Sản phẩm này giúp cho khách hàng có thể sử dụng tiền phù hợp với nhu cầu nhất đến từng ngày.

Screen Shot 2019-08-03 at 11

Nguồn: VietBank.

Trúc Minh