Tài chính

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 9/2021 giảm tại hầu hết kỳ hạn

17:55 | 15/09/2021

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered cao nhất hiện đang ghi nhận được là 1,3%/năm, áp dụng cho các khoản tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng.
Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 9/2021 giảm tại hầu hết kỳ hạn - Ảnh 1.

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)

Biểu lãi suất Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) vẫn ở mức tương đối thấp khi được so sánh với các ngân hàng trên thị trường hiện nay. Đây cũng là ngân hàng có 100% vốn nước ngoài và có lịch sử hoạt động khá lâu đời tại Việt Nam.

Tháng 9, lãi suất tiền gửi VND tại quầy ngân hàng Standard Chartered dành cho khách hàng cá nhân có dấu hiệu giảm đồng loạt so với ghi nhận đầu tháng trước. Do đó. phạm vi lãi suất chỉ còn dao động từ 0,05%/năm đến 1,22%/năm, kỳ hạn áp dụng là từ 1 tháng đến 36 tháng.

Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng được điều chỉnh giảm tới 0,13 điểm % xuống còn niêm yết lãi suất ở mức là 0,05%/năm. Còn lãi suất huy động tại kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng lần lượt ở các mức là 0,24%/năm và 0,36%/năm, tương ứng giảm 0,11 và 0,07 điểm %.

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tiếp tục áp dụng các mức giảm lần lượt là 0,05 và 0,03 điểm % cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng. Theo đó, kỳ hạn 6 tháng được triển khai lãi suất là 0,74%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 0,82%/năm.

Ngân hàng Standard Chartered cũng đồng loạt điều chỉnh giảm 0,01 điểm % cho kỳ hạn từ 12 tháng và 13 tháng xuống còn ấn định với lãi suất chung là 0,91%/năm.

Đối với các khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng, ngân hàng này quy định các mức lãi suất tương ứng là 0,98%/năm và 1,06%/năm. Trong đó, kỳ hạn 18 tháng giảm 0,05 điểm %; còn kỳ hạn 24 tháng giảm 0,09 điểm %.

Kỳ hạn 30 tháng cũng ghi nhận mức lãi suất tiết kiệm là 1,13%/năm, tương ứng giảm tới 0,13 điểm %.

Ngoài ra, các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 36 tháng được ngân hàng Standard Chartered giảm nhiều nhất lên đến 0,15 điểm % xuống còn niêm yết với lãi suất 1,22%/năm.

Riêng các khoản tiền gửi ngắn hạn là 1 tuần và 2 tuần được Ngân hàng Standard Chartered quy định với lãi suất không đổi là 0%.

Tại các kỳ hạn ngày lẻ, khách hàng sẽ phải thỏa thuận trực tiếp với nhân viên ngân hàng tại quầy giao dịch để được biết thông tin về lãi suất.

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered áp dụng cho tiền gửi tại quầy

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 9/2021 giảm tại hầu hết kỳ hạn - Ảnh 2.

Nguồn: Standard Chartered.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Ngân hàng Standard Chartered cũng được điều chỉnh giảm đồng thời tại các kỳ hạn tương ứng với hình thức tiết kiệm tại quầy. Khung lãi suất huy động cho hình thức tiết kiệm này do đó cũng nằm trong khoảng từ 0,05%/năm - 1,22%/năm dành cho tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 36 tháng. Ngân hàng áp dụng lãi suất tiết kiệm qua kênh online tương tự với tiết kiệm tại quầy tại hầu hết kỳ hạn, riêng kỳ hạn 12 tháng cao hơn 0,39 điểm % và ấn định ở mức là 1,3%/năm.

Vậy qua khảo sát, lãi suất ngân hàng Standard Chartered cao nhất hiện đang ghi nhận được là 1,3%/năm, áp dụng cho các khoản tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng. 

Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại ngân hàng Standard Chartered

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 9/2021 giảm tại hầu hết kỳ hạn - Ảnh 3.

Nguồn: Standard Chartered.