|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank tháng 9/2023 cao nhất bao nhiêu?

15:14 | 06/09/2023
Chia sẻ
Khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm tại Shinhan Bank sẽ được nhận lãi suất cao nhất là 6,1%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi online có kỳ hạn 18 - 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank áp dụng với khách hàng cá nhân

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đã triển khai biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm mới nhất dành cho khách hàng cá nhân trong tháng 9. Lãi suất được điều chỉnh biến động trong khoảng 0,2 - 0,7 điểm % tại tất cả kỳ hạn gửi.

Khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy với hình thức nhận lãi cuối kỳ sẽ được hưởng lãi suất trong khoảng từ 3%/năm đến 5,8%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 60 tháng.

Tiền gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 9 tháng cùng được ngân hàng Shinhan Bank điều chỉnh giảm 0,2 điểm % lãi suất. Trong đó, kỳ hạn 1 - 2 tháng có cùng mức là 3%/năm, kỳ hạn 3 - 4 tháng có cùng mức là 3,6%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 3,8%/năm và kỳ hạn 6 - 9 tháng có cùng mức là 4,5%/năm.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, Shinhan Bank điều chỉnh giảm mạnh nhất 0,3 điểm % so với đầu tháng trước, hạ lãi suất từ 6%/năm xuống mức 5,7%/năm trong tháng 9 này.

Mặt khác, khoản tiền gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn 18 - 60 tháng đang được huy động với lãi suất là 5,8%/năm, cùng tăng 0,7 điểm %. Đây cũng là mức lãi suất ngân hàng cao nhất mà khách hàng có thể nhận được khi gửi tại quầy.

Tại hình thức nhận lãi hàng tháng, ngân hàng cũng điều chỉnh tăng giảm trái chiều lãi suất khoảng 0,2 - 0,7 điểm % tại tất cả các kỳ hạn gửi. Phạm vi lãi suất mới nhất đang nằm trong khoảng từ 2,9% - 5,6%/năm.

Ảnh: HUFLIT 

Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm qua kênh online tại Shinhan Bank sẽ được nhận lãi suất từ 3,7%/năm đến 6,1%/năm đối với hình thức nhận lãi vào cuối kỳ. So sánh với tháng trước lãi suất tiền gửi online cũng chênh lệch 0,2 - 0,7 điểm % so với tháng trước.

Khách hàng có thể tham gia gửi tiền online tại nhiều kỳ hạn 1 - 60 tháng, tuy nhiên kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng không được triển khai ở hình thức này. Như vậy, lãi suất tiết kiệm cuối kỳ hình thức online đang được niêm yết cao hơn 0,3 - 0,7 điểm % so với lãi suất tại quầy.

Ngoài ra, Shinhan Bank còn triển khai các khoản tiền gửi từ 1 tuần đến 3 tuần cho cả hai hình thức gửi tại quầy và gửi online. Hiện tại, mức lãi suất áp dụng cho các trường hợp này lần lượt là 0,2%/năm và 0,5%/năm.

Nguồn: Shinhan Bank

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng với doanh nghiệp

Bên cạnh khách hàng cá nhân, lãi suất ngân hàng Shinhan Bank dành cho khách hàng doanh nghiệp biến động không đồng nhất.

Với tiền gửi trong kỳ hạn 1 - 60 tháng của phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, ngân hàng đang triển khai lãi suất trong khoảng 2,8 - 4,9%/năm, chênh lệch 0,2 - 0,3 điểm % đối với cả tiền gửi tại quầy và online.

Tương tự, phương thức lĩnh lãi hàng tháng cũng có lãi suất biến động trong khoảng 2,7 - 4,7%/năm, kỳ hạn 2 - 60 tháng, cả tại quầy và online.

Tương tự như khách hàng cá nhân, ngân hàng không triển khai các khoản tiền gửi online có kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng cho khách hàng doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại.

Nguồn: Shinhan Bank 

Lạc Yên