Tiêu dùng

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 11/2019: Cao nhất 6,6%/năm

12:16 | 20/11/2019

Chia sẻ

Tại ngân hàng Shinhan Bank, mức lãi suất cao nhất hiện là 6,6%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi online, kì hạn 36 tháng.
Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 11/2019: Cao nhất 6,1%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: Shinhan Bank.

Trong tháng 11, lãi suất tiền gửi có kì hạn dành cho khách hàng cá nhân tại quầy, lãi trả cuối kì của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank Việt Nam) dao động từ 0,3 đến 5,6%/năm tùy theo kì hạn gửi.

Trong đó, các kì hạn dưới 1 tháng được hưởng cùng mức lãi suất 0,3%/năm; kì hạn 1 tháng là 3,5%/năm; kì hạn 2 tháng là 3,6%/năm; 3 - 5 tháng là 3,9%/năm; 6 tháng 4,4%/năm; 9 tháng là 4,6%/năm; 12 tháng là 5,3%/năm; 18 tháng và 24 tháng là 5,4%/năm và 36 tháng là 5,6%/năm.

Với hình thức tiết kiệm online, khách hàng sẽ được Shinhan Bank Việt Nam áp dụng mức lãi suất cao hơn tiết kiệm tại quầy 1% tại mỗi kì hạn gửi.

Trong đó, mức lãi suất cao nhất là 6,6%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi online kì hạn 36 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng Shinhan Bank dành cho khách hàng cá nhân mới nhất tháng 11/2019:

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 11/2019: Cao nhất 6,1%/năm - Ảnh 2.

Nguồn: Website Shinhan Việt Nam

Đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất huy động dao động từ 0,3 đến 5,6%/năm tùy theo kì hạn gửi. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm online được áp dụng biểu lãi suất giống nhau.

Trong đó, các kì hạn dưới 1 tháng được hưởng cùng mức lãi suất 0,3%/năm; kì hạn 1 tháng là 3,5%/năm; kì hạn 2 tháng là 3,6%/năm; 3 - 5 tháng là 3,8%/năm; 6 tháng 4,3%/năm; 9 tháng là 4,5%/năm; 12 tháng là 4,8%/năm; 18 tháng là 5,1%/năm; kì hạn 24 tháng và 36 tháng được áp dụng mức lãi suất lần lượt 5,4%/năm và 5,6%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Shinhan Bank dành cho khách hàng doanh nghiệp mới nhất tháng 11/2019:

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 11/2019: Cao nhất 6,1%/năm - Ảnh 3.

Nguồn: Website Shinhan Việt Nam

Đối với tiền gửi thanh toán, ngân hàng áp dụng mức lãi suất 0,1%/năm đối với cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Trong trường hợp, khách hàng rút trước hạn, lãi suất áp dụng là lãi suất không kì hạn của ngân hàng tại thời điểm rút tiền và dựa trên số ngày thực tế kể từ ngày khách hàng gửi tiền đến ngày rút tiền.

Bên cạnh sản phẩm tiền gửi thông thường, Shinhan Việt Nam cũng triển khai nhiều sản phẩm khác như Tiền gửi tích lũy, Tiền gửi tích lũy linh động bạc hà...

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tích lũy và tích lũy linh động bạc hà của Shinhan Bank

shin-han1

Nguồn: Website Shinhan Việt Nam


Mạnh Đức