|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank cập nhật tháng 5/2022

11:49 | 16/05/2022
Chia sẻ
Bước sang tháng 5, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy tiếp tục được Shinhan Bank áp dụng tại quầy trong khoảng 2%/năm - 4,6%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong tháng này, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì biểu lãi suất tiết kiệm cũ đã được triển khai từ trước. Tiền gửi tiết kiệm khi gửi tại quầy của khách hàng cá nhân được giữ nguyên trong phạm vi 2%/năm - 4,6%/năm, nhận lãi cuối kỳ. 

Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được áp dụng lãi suất lần lượt là 2%/năm và 2,2%/năm. Tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng và 4 tháng được duy trì lãi suất lần lượt là 2,4%/năm và 2,7%/năm. Tiếp đó tại kỳ hạn 5 tháng lãi suất ngân hàng ghi nhận ở mức 3%/năm.

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng duy trì không đổi ở mức 3,3%/năm và 3,6%/năm. Khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng tại ngân hàng Shinhan Bank được niêm yết lãi suất là 4,5%/năm. Đối với ba kỳ hạn dài nhất 24 tháng, 36 tháng và 60 tháng, khách hàng được hưởng lãi suất cùng mức 4,6%/năm.

Khoản tiền gửi trong thời gian ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần được Shinhan Bank ấn định với lãi suất không đổi là 0,2%/năm.

Bên cạnh nhận lãi cuối kỳ, khách hàng cá nhân cũng có thể lựa chọn gửi tiết kiệm nhận lãi hàng tháng với lãi suất duy trì trong phạm vi từ 2,1%/năm đến 4,3%/năm, áp dụng tại kỳ hạn 2 - 60 tháng.

Khách hàng có tài khoản internet banking tại ngân hàng Shinhan Bank có thể gửi tiết kiệm qua hình thức online với lãi suất tiền gửi cao hơn so với gửi tại quầy. Gửi tiết kiệm online lĩnh lãi cuối kỳ được nhận lãi suất từ 2,65%/năm đến 5%/năm. Trường hợp nhận lãi hàng tháng được áp dụng lãi suất từ 2,75%/năm đến 4,7%/năm. Tuy nhiên hình thức gửi online không áp dụng huy động vốn tại kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng. 

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank áp dụng với khách hàng cá nhân trong tháng 5/2022

 Nguồn: Shinhan Bank.

Tương tự lãi suất ngân hàng được Shinhan Bank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp cũng không đổi so với ghi nhận hồi tháng 4. Tiền gửi tiết kiệm được triển khai lãi suất giống nhau tại cả hai hình thức gửi tại quầy và gửi online. Phạm vi lãi suất ghi nhận được trong khoảng từ 1,9%/năm đến 4,1%/năm khi nhận lãi cuối kỳ. Với trường hợp nhận lãi định kỳ hàng tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất dao động từ 2%/năm đến 3,8%/năm tại kỳ hạn 2 - 60 tháng.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng với doanh nghiệp tại Shinhan Bank

  Nguồn: Shinhan Bank.

Ngọc Mai