|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất Ngân hàng SCB tháng 4/2024 tiếp tục giảm tại nhiều kỳ hạn

17:25 | 08/04/2024
Chia sẻ
Bước sang tháng mới, ngân hàng SCB tiếp tục giảm mức lãi suất huy động tiền gửi xuống còn 1,6 - 3,9%/năm tại các kỳ hạn 1 - 36 tháng, áp dụng cho hình thức tiết kiệm thông thường, lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiết kiệm thông thường tại ngân hàng SCB trong tháng 4/2024

Theo ghi nhận mới nhất, khung lãi suất hiện được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) triển khai cho hình thức tiết kiệm thông thường tiếp tục giảm tại nhiều kỳ hạn. 

Theo đó, tất cả các kỳ hạn đều ghi nhận giảm 0,1 điểm %, riêng kỳ hạn 12 tháng giảm 0,3 điểm %. Sau điều chỉnh, phạm vi lãi suất dao động trong khoảng 1,6 - 3,9%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, lãi cuối kỳ. Cụ thể như sau: 

  Ảnh: HDBank Career 

Tại các kỳ lĩnh lãi 1 - 2 tháng, khách hàng sẽ được áp dụng chung mức lãi suất tiết kiệm là 1,6%/năm. 

Kế đến, tại các kỳ han 3 - 5 tháng, lãi suất tiền gửi hiện được ngân hàng SCB niêm yết là 1,9%/năm.

Cao hơn, 2,9%/năm là lãi suất khách hàng được hưởng khi tham gia gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn  6 – 11 tháng. 

Và 3,7%/năm là lãi suất ngân hàng SCB ấn định tại kỳ hạn 13 tháng.

Đối với những tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn dài từ 12 tháng đến 36 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất ngân hàng cao nhất tại hình thức này là 3,9%/năm.

Riêng các khoản tiền gửi không kỳ hạn tiếp tục không được triển khai lãi suất trong tháng này.

Ngoài ra, ngân hàng SCB cũng tiếp tục triển khai các hình thức lĩnh lãi linh hoạt khác như lãi hàng năm, lãi hàng 6 tháng, lãi hàng quý, lãi hàng tháng, lãi trước với lãi suất tương ứng là:

  • Đối với hình thức lĩnh lãi hàng năm: 3,76 - 3,83%/năm.

  • Đối với hình thức lãi hàng 6 tháng: 3,66 - 3,82%/năm.

  • Đối với hình thức lãi hàng quý: 2,87 - 3,81%/năm.

  • Đối với hình thức lãi hàng tháng: 1,59 - 3,8%/năm.

  • Đối với hình thức lãi trước: 1,58 - 3,7%/năm.

LOẠI TIỀN GỬI

LĨNH LÃI CUỐI KỲ (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG NĂM (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG 6 THÁNG (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG QUÝ (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG THÁNG (%/NĂM)

LĨNH LÃI TRƯỚC (%/NĂM)

Không kỳ hạn

       

0,01

 

Có kỳ hạn

           

1 tháng

1,6

       

1,58

2 tháng

1,6

     

1,59

1,58

3 tháng

1,9

     

1,89

1,88

4 tháng

1,9

     

1,89

1,88

5 tháng

1,9

     

1,89

1,88

6 tháng

2,9

   

2,88

2,88

2,85

7 tháng

2,9

     

2,87

2,84

8 tháng

2,9

     

2,87

2,84

9 tháng

2,9

   

2,87

2,87

2,83

10 tháng

2,9

     

2,86

2,82

11 tháng

2,9

     

2,86

2,82

12 tháng

3,7

 

3,66

3,64

3,63

3,56

15 tháng

3,9

   

3,81

3,8

3,7

18 tháng

3,9

 

3,82

3,8

3,79

3,67

24 tháng

3,9

3,83

3,78

3,76

3,75

3,6

36 tháng

3,9

3,76

3,71

3,69

3,68

3,48

Nguồn: Ngân hàng SCB

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng SCB trong tháng 4/2024

Tương tự, biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến cũng được ngân hàng SCB điều chỉnh giảm ở tất cả các kỳ hạn. Khung lãi suất sau điều chỉnh dao động trong khoảng 1,65 - 3,95%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, lãi cuối kỳ. Theo đó, khung lãi suất này đã giảm 0,1 - 1 điểm % so với hồi tháng 3.

Cụ thể, các kỳ hạn 1 - 2 tháng và 3 - 5 tháng được ấn định tương ứng là 1,65%/năm và 1,95%/năm.

Đối với các kỳ hạn 6 - 11 tháng, khách hàng khi tham gia gửi tiết kiệm sẽ được áp dụng mức lãi suất tương ứng là 2,95%/năm.

Song song đó, lãi suất ngân hàng được niêm yết tại kỳ hạn 12 tháng 3,75%/năm. 

Và 3,95%/năm là mức lãi suất cao nhất hiện được ngân hàng SCB triển khai cho hình thức này tại các kỳ hạn 13 - 36 tháng.

Cùng lúc, các kỳ hạn ngắn 31, 39 và 45 ngày tại hình thức này hiện được niêm yết mức lãi suất là 1,65%/năm.

KỲ HẠN

LĨNH LÃI TRƯỚC

LĨNH LÃI HÀNG THÁNG

LĨNH LÃI CUỐI KỲ

31, 39, 45 ngày

1,64

 

1,65

1 tháng

1,64

 

1,65

2 tháng

1,63

1,64

1,65

3 tháng

1,93

1,94

1,95

4 tháng

1,93

1,94

1,95

5 tháng

1,93

1,94

1,95

6 tháng

2,9

2,93

2,95

7 tháng

2,89

2,93

2,95

8 tháng

2,88

2,92

2,95

9 tháng

2,88

2,91

2,95

10 tháng

2,87

2,91

2,95

11 tháng

2,86

2,91

2,95

12 tháng

3,61

3,68

3,75

13 tháng

3,78

3,86

3,95

15 tháng

3,75

3,85

3,95

18 tháng

3,71

3,83

3,95

24 tháng

3,64

3,79

3,95

36 tháng

3,52

3,72

3,95

Nguồn: Ngân hàng SCB

Bên cạnh hình thức lãi cuối kỳ, khách hàng cũng có thể tham khảo thêm các hình thức lĩnh lãi khác như:

- Lĩnh lãi trước với khung lãi suất dao động khoảng 1,64 - 3,75%/năm.

- Lĩnh lãi hàng tháng với khung lãi suất dao động khoảng 1,64 - 3,86%/năm.

Cũng trong tháng này, ngân hàng SCB tiếp tục triển khai các hình thức tiết kiệm khác như tiền gửi thông thường 13 tháng, tiết kiệm Phát Lộc Tài, tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân,...

Minh Thư