|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 4/2019

15:19 | 05/04/2019
Chia sẻ
Lãi suất ngân hàng Sacombank cao nhất trong tháng 4/2019 là 7,8%/năm áp dụng cho tiền gửi của khách hàng cá nhân có kì hạn gửi 13 tháng và số tiền gửi từ 100 tỉ trở lên.
Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 4/2019 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Nguồn: Sacombank)

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Sacombank trong tháng 4/2019 đã có nhiều thay đổi so với tháng 3. Theo đó, các mức lãi suất áp dụng được phân theo cả kì hạn và số tiền gửi.

Cụ thể, đối với hình thức trả lãi cuối kì, tiền gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng đang được hưởng mức lãi suất là 5%/năm.

Đối với kì hạn 2 tháng, mức lãi suất huy động áp dụng cho số tiền gửi dưới 200 triệu đồng là 5,4%/năm; từ 200 đồng trở lên là 5,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi kì hạn từ 3 đến 5 tháng là 5,5%/năm.

Đối với kì hạn 6 tháng, mức lãi suất áp dụng cho số tiền gửi dưới 200 triệu là 6,5%/năm; từ 200 triệu đến dưới 500 triệu là 6,6%/năm; từ 500 triệu đến dưới 1 tỉ là 6,7%/năm; từ 1 tỉ đến dưới 5 tỉ là 6,8%/năm và từ năm tỉ trở lên là 6,9%/năm.

Tiền gửi kì hạn 7 và 8 tháng đang được áp dụng mức lãi suất là 6,5%/năm và 9 đến 11 tháng là 6,7%/năm.

Đối với kì hạn 12 tháng, mức lãi suất áp dụng cho số tiền gửi dưới 200 triệu là 6,9%/năm; từ 200 triệu đến dưới 500 triệu là 7%/năm; từ 500 triệu đến dưới 1 tỉ là 7,1%/năm; từ 1 tỉ đến dưới 5 tỉ là 7,2%/năm và từ 5 tỉ trở lên là 7,3%/năm.

Tiền gửi kì hạn 13 tháng đang được Sacombank áp dụng mức lãi suất là 7,8%/năm. Đáng chú ý, mức lãi suất 7,8%/năm chỉ áp dụng đối với số tiền gửi từ 100 tỉ trở lên. Nếu số dư tái tục nhỏ hơn 100 tỉ đồng, sẽ áp dụng theo mức lãi suất cuối kì của kì hạn 12 tháng.

Đối với kì hạn 15 tháng, mức lãi suất áp dụng cho số tiền gửi dưới 200 triệu là 7%/năm; từ 200 triệu đến dưới 500 triệu là 7,1%/năm; từ 500 triệu đến dưới 1 tỉ là 7,15%/năm; từ 1 tỉ đến dưới 5 tỉ là 7,2%/năm và từ 5 tỉ trở lên là 7,3%/năm.

Đối với kì hạn 18 tháng, mức lãi suất áp dụng cho số tiền gửi dưới 200 triệu là 7,2%/năm; từ 200 triệu  đến dưới 500 triệu là 7,25%/năm; từ 500 triệu đến dưới 1 tỉ là 7,3%/năm; từ 1 tỉ đến dưới 5 tỉ là 7,35%/năm và từ 5 tỉ trở lên là 7,4%/năm.

Đối với kì hạn 24 tháng, mức lãi suất áp dụng cho số tiền gửi dưới 200 triệu là 7,3%/năm; từ 200 triệu đến dưới 500 triệu là 7,35%/năm; từ 500 triệu đến dưới 1 tỉ là 7,4%/năm; từ 1 tỉ đến dưới 5 tỉ là 7,45%/năm và từ 5 tỉ trở lên là 7,5%/năm.

Đối với kì hạn 36 tháng, mức lãi suất áp dụng cho số tiền gửi dưới 200 triệu là 7,4%/năm; từ 200 triệu đến dưới 500 triệu là 7,45%/năm; từ 500 triệu đến dưới 1 tỉ là 7,5%/năm; từ 1 tỉ đến dưới 5 tỉ là 7,55%/năm và từ 5 tỉ trở lên là 7,6%/năm.

Lãi suất tiền gửi thanh toán VNĐ trong tháng 4 cũng được giữ nguyên so với các tháng trước ở mức 0,3%/năm.

Bảng lãi suất ngân hàng Sacombank tại ngày 5/4/2019

Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 4/2019 - Ảnh 2.

Nguồn: Website Sacombank

Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 4/2019 - Ảnh 3.

Nguồn: Website Sacombank


Mạnh Đức