|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Quốc Dân ổn định trong tháng 2/2022

16:43 | 08/02/2022
Chia sẻ
Khảo sát tháng 2/2022, lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay tại ngân hàng Quốc Dân là 6,4%/năm dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại các kỳ hạn từ 18 đến 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Quốc Dân áp dụng cho khách hàng cá nhân

Đầu tháng 2/2022, biểu lãi suất Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) nhìn chung không đổi so với tháng trước. Do đó, khung lãi suất huy động vẫn được áp dụng trong phạm vi từ 3,5%/năm đến 6,4%/năm dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng Quốc Dân tại kỳ hạn 1 đến 5 tháng được đồng áp dụng ở mức là 3,5%/năm. Đối với các khoản tiền gửi tại hai kỳ hạn là 6 tháng và 7 tháng, lãi suất được huy động tại NCB lần lượt là 5,8%/năm và 5,85%/năm.

Còn khi gửi tiền tại các kỳ hạn từ 8 tháng đến 11 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất từ 5,95%/năm đến 6,1%/năm, mỗi kỳ hạn hơn kém nhau 0,05 điểm %.

Lãi suất tiết kiệm dành cho kỳ hạn 12 tháng không được ngân hàng ấn định ở mức cụ thể. Khách hàng đã gửi tiết kiệm tại kỳ hạn này trước đó có thể liên hệ với NCB để biết thêm chi tiết.

Đối với các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng, lãi suất niêm yết sẽ là 6,2%/năm và 6,3%/năm. Trường hợp khi khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn từ 18 tháng đến 60 tháng sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi tiết kiệm không đổi ở mức là 6,4%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất dành cho các khoản tiền gửi tại các kỳ hạn ngắn ngày (1 tuần, 2 tuần) và không kỳ hạn sẽ được áp dụng tương ứng với lãi suất là 0,1%/năm.

Lãi suất Ngân hàng Quốc Dân ổn định trong tháng 2/2022 - Ảnh 1.

Nguồn: NCB

Như vậy, lãi suất cao nhất tại Quốc Dân hiện nay là 6,4%/năm dành cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 18 đến 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Ngoài biểu lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ, ngân hàng Quốc Dân còn có các sản phẩm lĩnh lãi khác như: nhận lãi hàng 1 tháng (3,77%/năm đến 6,21%/năm), nhận lãi hàng 3 tháng (5,66%/năm đến 6,25%/năm), nhận lãi hàng 6 tháng (5,71%/năm đến 6,3%/năm), nhận lãi hàng 12 tháng (5,79%/năm đến 6,3%/năm), nhận lãi hàng đầu kỳ (3,74 - 5,92%/năm).

Lãi suất Ngân hàng Quốc Dân (NCB) triển khai trong tháng 2/2022

KỲ HẠN

PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM)

Cuối kỳ

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

Đầu kỳ

Không kỳ hạn

 

0,10

 

 

 

 

01 Tuần

0,10

 

 

 

 

 

02 Tuần

0,10

 

 

 

 

 

01 Tháng

3,50

 

 

 

 

3,48

02 Tháng

3,50

3,49

 

 

 

3,47

03 Tháng

3,50

3,48

 

 

 

3,46

04 Tháng

3,50

3,48

 

 

 

3,55

05 Tháng

3,50

3,47

 

 

 

3,44

06 Tháng

5,80

5,73

5,75

 

 

5,63

07 Tháng

5,85

5,76

 

 

 

5,65

08 Tháng

5,95

5,84

 

 

 

5,72

09 Tháng

6,00

5,88

5,91

 

 

5,74

10 Tháng

6,05

5,91

 

 

 

5,75

11 Tháng

6,10

5,95

 

 

 

5,77

12 Tháng

*

5,98

6,01

6,06

 

5,79

13 Tháng

6,20

6,01

 

 

 

5,80

15 Tháng

6,30

6,07

6,11

 

 

5,84

18 Tháng

6,40

6,12

6,15

6,21

 

5,83

24 Tháng

6,40

6,03

6,06

6,11

6,21

5,67

30 Tháng

6,40

5,95

5,98

6,03

 

5,51

36 Tháng

6,40

5,86

5,89

5,94

6,03

5,36

60 Tháng

6,40

5,56

5,59

5,63

5,71

4,84

Nguồn: NCB.

Cũng trong tháng 2 này, NCB tiếp tục áp dụng mức lãi suất cũ cho khách hàng doanh nghiệp. Cụ thể, lãi suất ngân hàng niêm yết tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ sẽ là từ 3,1%/năm đến 5,5%/năm. Các sản phẩm tiết kiệm khác dành cho khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng NCB cũng không có biến động mới so với tháng trước đó.

Biểu lãi suất tiết kiệm của khách hàng doanh nghiệp

KỲ HẠN

PHƯƠNG THỨC LĨNH LÃI (ĐVT %/NĂM)

Cuối kỳ

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

Đầu kỳ

01 Tháng

3,10

 

 

 

 

2,80

02 Tháng

3,10

2,90

 

 

 

2,80

03 Tháng

3,30

3,10

 

 

 

2,90

04 Tháng

3,30

3,20

 

 

 

3,00

05 Tháng

3,30

3,20

 

 

 

2,80

06 Tháng

5,00

4,88

4,81

 

 

4,69

09 Tháng

5,10

4,79

4,82

 

 

4,67

12 Tháng

5,30

5,00

5,03

5,07

 

4,87

13 Tháng

5,40

5,17

 

 

 

4,91

18 Tháng

5,50

5,17

5,21

5,27

 

4,93

24 Tháng

5,50

5,05

5,06

5,14

5,26

4,59

36 Tháng

5,50

4,84

4,87

4,93

5,04

4,22

Nguồn: NCB.

Nhã Lam

Đầu tư bất động sản thế nào trong bối cảnh nhiều rủi ro để không ôm 'bom nợ'?
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh lạm phát và lãi suất tăng, các nhà đầu tư nên sử dụng đòn bẩy tài chính một cách hợp lý, chú ý đến tính thanh khoản và đặc biệt là nên đa dạng hóa danh mục để tránh rủi ro.