Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Phương Đông (OCB) mới nhất tháng 5/2021

18:14 | 17/05/2021

Chia sẻ

Phạm vi lãi suất ngân hàng Phương Đông dành cho khách hàng cá nhân vẫn được duy trì trong khoảng từ 3,75%/năm - 8,2%/năm dành cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ
Lãi suất Ngân hàng Phương Đông (OCB) mới nhất tháng 5/2021 - Ảnh 1.

Ngân hàng Phương Đông (OCB)

Bước sang tháng 5, biểu lãi suất tiết kiệm thường tại quầy của Ngân hàng Phương Đông (OCB) nhìn chung không đổi so với khảo sát vào đầu tháng trước. Phạm vi lãi suất huy động do đó vẫn được duy trì trong khoảng từ 3,75%/năm - 8,2%/năm dành cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt được niêm yết lãi suất ở mức là 3,75%/năm và 3,85%/năm. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng Phương Đông huy động cho các kỳ hạn như 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng đồng loạt là 3,9%/năm.

Trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 6 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 5,4%/năm. Còn lãi suất tiền gửi Ngân hàng Phương Đông quy định chung cho kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng là 5,5/năm.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng cùng được nhận mức lãi suất chung là 5,7%/năm; riêng kỳ hạn 12 tháng hiện đang được ấn định với lãi suất là 6%/năm.

Tại các kỳ hạn dài như 15, 18 và 21 tháng, lãi suất ngân hàng Phương Đông đang triển khai lần lượt ở các mức là 6,1%/năm, 6,2%/năm và 6,3%/năm.

Ngoài ra, ngân hàng OCB ấn định lãi suất cho kỳ hạn 24 tháng là 6,35%/năm, còn kỳ hạn 36 tháng được áp dụng lãi suất là 6,4%/năm.

Đáng chú ý, Ngân hàng Phương Đông tiếp tục áp dụng theo biểu lãi suất cơ sở cho các khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên. Theo đó, lãi suất cơ sở tại kỳ hạn 12 tháng là 8,1%/năm và tại kỳ hạn 13 tháng là 8,2%/năm. Các mức lãi suất này cùng không đổi so với biểu lãi suất đầu tháng trước.

Như vậy, lãi suất cao nhất ghi nhận được tại Ngân hàng Phương Đông hiện là 8,2%/năm dành cho các khoản tiền từ 500 tỷ đồng gửi với kỳ hạn 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Khách hàng có khoản tiền gửi ngắn hạn từ 1 tuần - 3 tuần được hưởng lãi suất không đổi là 0,2%/năm. Các loại tiền gửi không kỳ hạn cũng được duy trì lãi suất là 0,1%/năm.

Khách hàng còn có thể lựa chọn hình thức tiết kiệm online ngoài hình thức tiết kiệm thường tại quầy. Khung lãi suất tiền gửi tiết kiệm dưới hình thức online được ngân hàng OCB niêm yết cao hơn 0,1 điểm % tại tất cả các kỳ hạn so với hình thức gửi tiết kiệm thường tại quầy. Và tại đây, lãi suất huy động tại các kỳ hạn cũng nhìn chung không có sự thay đổi so với trước.

Ngân hàng Phương Đông trong tháng 5 này vẫn áp dụng chính sách ưu đãi lãi suất đối với khoản tiết kiệm thường có kỳ hạn 1 tháng trở lên, số tiền tối thiểu 1 tỉ đồng sẽ được cộng thêm 0,1%/năm so với biểu lãi suất niêm yết. Đối với tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1 tháng trở lên, số tiền từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng được cộng 0,1%/năm; số tiền từ 5 tỷ đồng trở lên được cộng thêm 0,2%/năm so với biểu lãi suất.

Biểu lãi suất Ngân hàng Phương Đông mới nhất tháng 5/2021 áp dụng cho khách hàng cá nhân

Lãi suất Ngân hàng Phương Đông (OCB) mới nhất tháng 5/2021 - Ảnh 2.

Nguồn: OCB.

 

Quỳnh Hương