Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 11/2021 cao nhất khi gửi tiền online

17:12 | 16/11/2021

Chia sẻ

Lãi suất cao nhất tại Ngân hàng Kiên Long khi bước sang tháng 11 vẫn ghi nhận ở mức là 6,85%/năm dành cho tiền gửi trực tuyến tại kỳ hạn 18 - 36 tháng.
Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 11/2021 cao nhất khi gửi tiền online - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank)

Tháng 11 này, biểu lãi suất Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) nhìn chung không có sự thay đổi so với trước đây. Khung lãi suất huy động tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ vẫn nằm trong khoảng từ 3,1%/năm - 6,75%/năm.

Cụ thể,các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt được áp dụng lãi suất là 3,1%/năm và 3,3%/năm. Trong khi lãi suất ngân hàng Kiên Long đang triển khai chung cho các kỳ hạn từ 3 tháng - 5 tháng là 3,4%/năm.

Trường hợp khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất chung là 5,6%/năm; còn kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng cùng được ấn định lãi suất là 5,7%/năm.

Ngân hàng Kiên Long hiện đang niêm yết lãi suất chung hai kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng ở mức là 5,8%/năm. Tuy nhiên đến kỳ hạn phổ biến là 12 tháng, lãi suất tiền gửi mà khách hàng được nhận lại ở mức cao hơn rõ rệt là 6,5%/năm.

Cũng trong tháng 11 này, Kienlongbank quy định mức lãi suất không đổi cho kỳ hạn 13 tháng là 6,6%/năm; còn tại kỳ hạn 16 tháng và 17 tháng, lãi suất cũng được duy trì ở mức là 6,7%/năm.

Cuối cùng, lãi suất tiết kiệm đang cùng áp dụng cho ba kỳ hạn dài như 18, 24 và 36 tháng là 6,75%/năm. Riêng kỳ hạn dài nhất là 60 tháng lại đang được huy động với lãi suất ở mức thấp hơn là 6,55%/năm.

Đối với khoản tiền gửi ngắn hạn từ 1 tuần - 3 tuần và các loại tiền gửi không kỳ hạn được nhận cùng mức lãi suất không đổi là 0,2%/năm.

Ngoài hình thức tiết kiệm lĩnh lãi vào cuối kỳ, Kienlongbank cũng đang triển khai nhiều phương thức lĩnh lãi khác như: lĩnh lãi đầu kỳ, lĩnh lãi định kỳ ( 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng)...

Biểu lãi suất Ngân hàng Kiên Long niêm yết tại quầy tháng 11/2021 mới nhất

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn

Loại ngoại tệ

Lãi suất(%/năm)

Tiền gửi tiết kiệm

0,2

Tiền gửi thanh toán

0,2

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn gửi

Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãnh lãi định kỳ (%/năm)

Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

1 tuần

0,2

 

 

 

 

2 tuần

0,2

 

 

 

 

 

3 tuần

0,2

 

 

 

 

 

01 tháng

3,1

 

 

 

 

3,09

02 tháng

3,3

 

 

 

3,3

3,28

03 tháng

3,4

 

 

 

3,39

3,37

04 tháng

3,4

 

 

 

3,39

3,36

05 tháng

3,4

 

 

 

3,38

3,35

06 tháng

5,6

 

 

5,56

5,54

5,45

07 tháng

5,6

 

 

 

5,52

5,42

08 tháng

5,7

 

 

 

5,61

5,49

09 tháng

5,7

 

 

5,62

5,59

5,47

10 tháng

5,8

 

 

 

5,68

5,53

11 tháng

5,8

 

 

 

5,66

5,51

12 tháng

6,5

 

6,4

6,35

6,31

6,1

13 tháng

6,6

 

 

 

6,39

6,16

15 tháng

6,7

 

 

6,49

6,45

6,18

17 tháng

6,7

 

 

 

6,42

6,12

18 tháng

6,75

 

6,53

6,48

6,45

6,13

24 tháng

6,75

6,54

6,43

6,38

6,35

5,95

36 tháng

6,75

6,34

6,24

6,19

6,16

5,61

60 tháng

6,55

5,83

5,75

5,71

5,68

4,93

Nguồn: Ngân hàng Kiên Long.

Bên cạnh hình thức tiết kiệm tại quầy, Ngân hàng Kiên Long trong tháng 11 tiếp tục triển khai khung lãi suất ưu đãi cho khách hàng khi gửi tiền dưới hình thức tiết kiệm online sẽ được hưởng lãi suất có biên độ lớn hơn 0,1 điểm % so với gửi tại quầy tại nhiều kỳ hạn. Tại đây, biểu lãi suất cũng không đổi và có duy trì trong khoảng từ 3,2%/năm đến 6,85%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Như vậy qua ghi nhận trong tháng này, lãi suất Ngân hàng Kiên Long cao nhất hiện là 6,85%/năm dành cho tiền gửi trực tuyến tại kỳ hạn 18 - 36 tháng.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến mới nhất tại Ngân hàng Kiên Long

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Kỳ hạn

Lãi suất(%/năm)

01 tháng

3,2

02 tháng

3,4

03 tháng

3,5

06 tháng

5,7

09 tháng

5,8

12 tháng

6,6

13 tháng

6,7

15 tháng

6,8

18 tháng

6,85

24 tháng

6,85

36 tháng

6,85

Nguồn: Ngân hàng Kiên Long.

 

Quỳnh Hương