Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Indovina Bank (IVB) mới nhất tháng 10/2020

19:51 | 14/10/2020

Chia sẻ

Sang tháng 10, lãi suất ngân hàng Indovina Bank tiếp tục giảm tại các kì han từ 1 tháng trở lên. Lãi suất tiền gửi cao nhất đang được niêm yết ở mức 6,7%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại kì hạn từ 13 tháng trở lên, lĩnh lãi cuối kì.

Khảo sát ngày 14/10, Ngân hàng TNHH Indovina (Indovina Bank) đã có biểu lãi suất huy động vốn mới có điều chỉnh tại đa số các kì hạn so với tháng 9.

Biểu lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kì dành cho khách hàng cá nhân nằm trong khoảng từ 3,3%/năm đến 6,7%/năm, áp dụng tại kì hạn từ 1 tháng đến 24 tháng và trên 24 tháng. So sánh với tháng trước, lãi suất tiền gửi trong tháng này đã giảm từ 0,2 đến 0,5 điểm % tại tất cả các kì hạn từ 1 tháng trở lên.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại kì hạn 1 tháng được niêm yết ở mức 3,3%/năm, giảm 0,4 điểm % so với tháng trước. Tiền gửi tại kì hạn 2 tháng và 3 tháng giảm lần lượt 0,3 và 0,2 điểm %, lãi suất sau khi điều chỉnh tương ứng là 3,5%/năm và 3,7%/năm.

Lãi suất huy động tại kì hạn 6 tháng giảm 0,4 điểm %/năm xuống còn 5,1%/năm; kì hạn 9 tháng giảm 0,5 điểm % xuống mức 5,3%/năm.

Indovina Bank tiếp tục hạ lãi suất tại kì hạn 12 tháng từ 7%/năm xuống còn 6,6%/năm, giảm 0,4 điểm %.

Lãi suất ngân hàng Indovina Bank áp dụng tại kì hạn 13 tháng trở lên giảm đồng loạt 0,4 điếm %, được niêm yết ở cùng mức 6,7%/năm. Đây hiện đang là lãi suất cao nhất đang được huy động tại Indovina Bank trong tháng này.

Tại các kì hạn ngắn từ 1 đến 3 tuần, ngân hàng niêm yết chung lãi suất 0,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Indovina Bank tháng 10/2020

 

DOANH NGHIỆP

CÁ NHÂN

Đồng Việt Nam (VND)

Số tiền tối thiểu

5,000,000

5,000,000

Tiền gửi thanh toán (%/năm)

0,2

0,2

Tiền gửi kì hạn (%/năm)

KÌ HẠN

LÃI CUỐI KÌ

LÃI HÀNG THÁNG

LÃI CUỐI KÌ

LÃI HÀNG THÁNG

1 Tuần

0,2

 

0,2

 

2 Tuần

0,2

 

0,2

 

3 Tuần

0,2

 

0,2

 

1 Tháng

3

 

3,3

 

2 Tháng

3,2

3,2

3,5

3,49

3 Tháng

3,6

3,59

3,7

3,69

6 Tháng

4,8

4,75

5,1

5,05

9 Tháng

5

4,92

5,3

5,21

12 Tháng

6,6

6,41

6,6

6,41

13 Tháng

6,6

6,39

6,7

6,49

18 Tháng

6,6

6,31

6,7

6,4

>= 24 Tháng

6,6

6,22

6,7

6,3

Nguồn: Indovina Bank

Lãi suất huy động vốn áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp cũng hạ 0,2 - 0,6 điểm % tại các kì hạn từ 1 tháng trở lên. Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm dao động trong khoảng từ 3% - 6,6%/năm cho các khoản tiền gửi từ 1 tháng trở lên.

Trong đó, lãi suất tiết kiệm tại kì hạn 1 tháng là 3%/năm, giảm 0,5 điểm % so với tháng 9. Tại kì hạn 2 tháng và 3 tháng, lãi suất niêm yết ở mức 3,2%/năm và 3,6%/năm, giảm lần lượt 0,5 và 0,3 điểm %.

Lãi suất ngân hàng tại kì hạn 6 tháng là 4,8%/năm, giảm 0,5 điểm %; kì hạn 9 tháng giảm 0,6 điểm % xuống mức 5%/năm.

Ngân hàng Indovina Bank tại kì hạn 12 tháng trở lên niêm yết cùng mức 6,6%/năm, giảm từ 0,2 - 0,4 điểm % tùy từng kì hạn.

Các kì hạn ngắn từ 1 đến 3 tuần được niêm yết lãi suất tương tự với khách hàng cá nhân ở mức 0,2%/năm.

Áp dụng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, tiền gửi không kì hạn hưởng cùng lãi suất là 0,2%/năm. Số tiền gửi tối thiểu để mở tài khoản tiết kiệm tại Indovina Bank là 5 triệu đồng.


Ngọc Mai