Tài chính

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 10/2020

17:21 | 13/10/2020

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered trong tháng này có nhiều điều chỉnh tăng giảm ở tùy từng kì hạn. Lãi suất cao nhất hiện là 1,3%/năm, áp dụng cho tiền gửi trực tuyến tại kì hạn 12 tháng.

Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered đã đưa ra biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm mới nhất, điều chỉnh lãi suất tại nhiều kì hạn. So sánh trên mặt bằng chung, Standard Chartered Việt Nam có lãi suất tiền gửi khá thấp so với các ngân hàng khác trong nước.

Lãi suất tiết kiệm có kì hạn khi gửi tại quầy được niêm yết trong phạm vi từ 0,05%/năm đến 0,39%/năm, kì hạn từ 1 tuần đến 36 tháng.

Trong đó, lãi suất tiết kiệm tại kì hạn 1 tuần và 2 tuần giảm từ 0,1%/năm xuống còn 0,05%/năm. Tại kì hạn 1 tháng, ngân hàng điều chỉnh giảm 0,02 điểm % xuống mức 0,08%/năm.

Lãi suất ngân hàng tại kì hạn 2 tháng và 3 tháng được niêm yết chung mức 0,23%/năm, tăng lần lượt 0,11%/năm và 0,09%/năm tại mỗi kì hạn gửi. Đồng thời, lãi suất huy động tại kì hạn 6 tháng cũng tăng 0,09%/năm lên mức 0,28%/năm.

Các khoản tiền gửi tại kì hạn 6 tháng được giữ nguyên theo công bố từ tháng trước, áp dụng ở mức 0,24%/năm.

Từ kì hạn 12 tháng trở đi, lãi suất tiếp tục giảm từ 0,13%/năm đến 0,36%/năm tùy mỗi kì hạn. Lãi suất tiết kiệm tại kì hạn 12 tháng và 13 tháng được niêm yết ở cùng mức 0,19%/năm, giảm 0,14%/năm so với tháng trước. Ngân hàng Standard Chartered tiếp tục giảm 0,14%/năm tại kì hạn 18 tháng, lãi suất sau khi điều chỉnh ở mức 0,25%/năm.

Tiền gửi tại kì hạn 24 tháng được niêm yết lãi suất là 0,32%/năm, giảm 0,13%/năm; kì hạn 36 tháng có lãi suất 0,36%/năm, giảm 0,24%/năm.

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered tại kì hạn 60 tháng được ấn định ở mức 0,39%/năm, giảm 0,36%/năm so với trước.

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered Bank dành cho tài khoản cá nhân

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 10/2020 - Ảnh 1.

Nguồn: Standard Chartered Việt Nam

Tiền gửi trực tuyến trong tháng này cũng được điều chỉnh tại nhiều kì hạn. Biểu lãi suất sau khi điều chỉnh dao động trong phạm vi từ 0,18% - 1,3%/năm, áp dụng tại các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. Trong đó, lãi suất cao nhất hiện nay giảm 0,2 điểm % xuống còn 1,3%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi trực tuyến tại kì hạn 12 tháng.

Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến ngân hàng Standard Chartered Bank

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 10/2020 - Ảnh 2.

Nguồn: Standard Chartered Việt Nam

Các lãi suất trên có thể thay đổi theo từng thời điểm mà không cần báo trước. Quý khách vui lòng liên hệ ngân hàng để biết thêm chi tiết.

Ngọc Mai