Tài chính

Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 1/2019

10:33 | 23/01/2019

Chia sẻ

Tháng 1/2019, mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất tại HDBank là 7,5%/năm áp dụng cho sản phẩm tiền gửi online, kì hạn 13 tháng và 18 tháng theo hình thức lãi trả cuối kì.

lai suat ngan hang hdbank moi nhat thang 12019

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (Nguồn: HDBank)

Trong tháng 1/2019, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng HDBank không có nhiều thay đổi so với mức công bố của các tháng trước đó. Theo đó, lãi suất tiền gửi thông thường theo hình thức lãi trả cuối kì dao động từ 0,7% - 7,4%/năm.

Cụ thể, mức lãi suất với tiền gửi thanh toán, tiết kiệm không kì hạn và tiết kiệm có kì hạn 1 ngày là 0,7%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm kì hạn 1 tuần và 2 tuần có lãi suất là 0,8%/năm, kì hạn 3 tuần là 1%/năm.

Tiết kiệm kì hạn từ 1 - 5 tháng đang được áp dụng mức lãi suất là 5,5%/năm; kì hạn 6 tháng, 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng đang được hưởng cùng mức lãi suất 6,4%/năm; các kì hạn 7 và 8 tháng có mức lãi suất là 6,3%/năm.

Các kì hạn dài như 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng đang được áp dụng chung cùng một mức lãi suất là 7%/năm

Kì hạn 15 tháng đang được HDBank áp dụng mức lãi suất là 7,3%/năm.

Hiện mức lãi suất cao nhất tại HDBank là 7,4%/năm áp dụng cho tiền gửi kì hạn 13 tháng và 18 tháng. Trong đó, riêng kì hạn 13 tháng, mức lãi suất áp dụng đã được tăng 0,2 điểm % so với tháng 12/2018.

Tiền gửi tiết kiệm bằng đồng USD và EUR đều được HDBank áp dụng cùng một mức lãi suất là 0%/năm trên tất cả các kì hạn.

Bên cạnh sản phẩm truyền thống, HDBank cũng đang triển khai nhiều sản phẩm huy động khác như Tài khoản lãi suất lũy tiến, Tài khoản iSmart, Bảo Ngân tương lai, Tiết kiệm Online...

Trong đó, đối với hình thức gửi tiết kiệm online, mức lãi suất áp dụng tại các kì hạn từ 6 tháng trở lên sẽ cao hơn hình thức tiết kiệm thông thường từ 0,1 - 0,5 điểm %. Đặc biệt, mức lãi suất cao nhất đang được áp dụng cho sản phẩm Tiết kiệm Online là 7,5%/năm dành cho các kì hạn 13 tháng và 18 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng HDBank sản phẩm tiết kiệm thông thường ngày 23/1/2019

Kỳ hạn Lãi trả trước Trả lãi hàng tháng Trả lãi hàng quý Trả lãi 6 tháng Trả lãi năm Trả lãi cuối kỳ
TGTT - - - - - 0,7%
KKH - - - - - 0,7%
01 ngày - - - - - 0,7%
01 tuần - - - - - 0,8%
02 tuần - - - - - 0,8%
03 tuần - - - - - 1,0%
01 tháng 5,3% - - - - 5,5%
02 tháng 5,3% - - - - 5,5%
03 tháng 5,3% 5,4% - - - 5,5%
04 tháng 5,3% 5,4% - - - 5,5%
05 tháng 5,3% 5,4% - - - 5,5%
06 tháng 6,0% 6,1% 6,2% - - 6,4%
07 tháng 6,0% 6,1% - - - 6,3%
08 tháng 6,0% 6,1% - - - 6,3%
09 tháng 6,0% 6,2% 6,3% - - 6,4%
10 tháng 6,0% 6,2% - - - 6,4%
11 tháng 6,0% 6,2% - - - 6,4%
12 tháng 6,5% 6,6% 6,7% 6,7% -

7,0%

13 tháng 6,5% 6,8% - - - 7,4%
15 tháng 6,5% 6,8% 6,9% - - 7,3%
18 tháng 6,5% 6,8% 6,9% 6,9% - 7,4%
24 tháng 5,6% 6,4% 6,5% 6,5% 6,7% 7,0%
36 tháng 5,6% 6,2% 6,3% 6,3% 6,5% 7,0%

Nguồn: Website HDBank

Xem thêm

Quốc Thụy