Tài chính

Lãi suất ngân hàng Eximbank tháng 10/2020 cao nhất là 8,4%/năm

16:16 | 06/10/2020

Chia sẻ

Biểu lãi suất ngân hàng Eximbank trong tháng này giảm tại một số kì hạn so với tháng trước. Lãi suất cao nhất vẫn được duy trì ở mức 8,4%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi tối thiếu 500 tỉ đồng tại kì hạn 13 tháng và 24 tháng.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) công bố biểu lãi suất huy động tiền gửi mới nhất có hiệu lực từ ngày 1/10.

Lãi suất ngân hàng áp dụng với khách hàng cá nhân giảm 0,1 - 0,5 điểm % tại một số kì hạn gửi. Phạm vi lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kì nằm trong khoảng từ 3,6%/năm đến 8,4%/năm, áp dụng tại kì hạn từ 1 tháng đến 60 tháng.

Trong đó, lãi suất tiết kiệm tại kì hạn 1 tháng giảm từ 4%/năm xuống còn 3,6%/năm. Các kì hạn từ 2 tháng đến 3 tháng hưởng lãi suất 3,5%/năm, giảm 0,3 điểm % so với tháng trước. Tiền gửi tại kì hạn 5 tháng cũng được niêm yết với lãi suất 3,5%/năm, giảm 0,5 điểm %.

Từ kì hạn 6 tháng đến 12 tháng, ngân hàng giữ biểu lãi suất đã được triển khai từ tháng 9. Khi gửi tiết kiệm tại kì hạn 6 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất 5,6%/năm; gửi tiền kì hạn 7 tháng và 8 tháng hưởng lãi suất 5,6%/năm; từ 9 tháng đến 11 tháng lãi suất niêm yết ở mức 5,8%/năm.

Lãi suất ngân hàng Eximbank tại kì hạn 12 tháng được áp dụng ở mức 7,2%/năm. Mức lãi suất này áp dụng cho các khoản tiết kiệm mở mới, tái tục từ 500 tỉ đồng trở lên. Với các khoản tiền nhỏ hơn, ngân hàng áp dụng lãi suất 6,4%/năm.

Khi mở mới tài khoản tiết kiệm tối thiểu 500 tỉ đồng trở lên, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất lên đến 8,4%/năm tại kì hạn 13 tháng. Đối với các trường hợp tái tục tài khoản tiết kiệm sẽ được tái tục sang kì hạn 12 tháng ở cùng hình thức lĩnh lãi và hưởng lãi suất tương ứng ở kì hạn 12 tháng.

Khi mở mới tài khoản tiết kiệm, tái tục từ 500 tỉ trở lên, ngân hàng cũng áp dụng lãi suất 8,4%/năm. Với số tiền gửi dưới 500 tỉ đồng sẽ được hưởng lãi suất 6,3%/năm.

Ngân hàng niêm yết lãi suất 6,6%/năm tại kì hạn 15 tháng, giảm 0,1 điểm % so với tháng trước. Tại kì hạn 18 tháng, ngân hàng cũng hạ 0,1 điểm % lãi suất xuống 6,4%/năm. Lãi suất tại kì hạn 36 tháng được niêm yết tại 6,3%/năm, giảm 0,2 điểm % so với trước.

Ở kì hạn dài nhất 60 tháng, Eximbank huy động tiền gửi với lãi suất 6%/năm.

Tiền gửi tại các kì hạn ngắn 1 - 3 tuần được niêm yết với lãi suất 0,2%/năm. Tiền gửi không kì hạn hưởng lãi suất 0,1%/năm.

Lãi suất ngân hàng Eximbank dành cho khách hàng cá nhân tháng 10/2020

Lãi suất ngân hàng Eximbank tháng 10/2020 cao nhất là 8,4%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: Eximbank


Ngọc Mai