Doanh nghiệp

Không còn thanh lý vườn cây, lợi nhuận công ty mẹ Cao su Phước Hòa giảm gần 34% trong 6 tháng đầu năm

18:01 | 12/07/2019

Chia sẻ

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, công ty mẹ Cao su Phước Hòa ghi nhận 429,7 tỉ đồng doanh thu, tăng trưởng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 112,8 tỉ đồng, giảm 33,9%.

CTCP Cao su Phước Hòa vừa công bố Báo cáo tài chính (BCTC) riêng quý II và 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, doanh thu thuần công ty mẹ trong quý II/2019 đạt 215,1 tỉ đồng, tăng trưởng 20,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý II/2019, sản lượng tiêu thụ cao su cao hơn 1.084 tấn mủ thành phẩm. Tuy nhiên, giá bán bình quân một tấn sản phẩm giảm 0,2 triệu đồng/tấn tương ứng giảm 0,58% dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh mủ cao su tăng 530 triệu đồng so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng 11,6 tỉ đồng so với kỳ trước do nhận được cổ tức từ CTCP Khu công nghiệp Tân Bình. Tuy nhiên lợi nhuận hoạt động khác (chủ yếu từ thanh lý gỗ cao su) giảm tới hơn một nửa so với kỳ trước, với mức giảm 67,5 tỉ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ quý II giảm 46,87% và lợi nhuận sau thuế giảm 42,9%, đạt lần lượt còn 73,8 tỉ đồng và 59,5 tỉ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, công ty mẹ Cao su Phước Hòa ghi nhận doanh thu 429,7 tỉ đồng , tăng trưởng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 112,8 tỉ đồng, giảm 33,9%.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công ty khai thác được 3.498,55 tẩn mủ khô, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước do diện tích vườn cây khai thác giảm so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, sản lượng thu mua từ bên ngoài đạt 4.835,03 tấn, tăng 16,42%. Theo đó, sản lượng tiêu thụ đạt 12.745,59 tấn.

Tính đến hết ngày 30/6, tổng tài sản của Cao su Phước Hòa ở mức 2.805,2 tỉ đồng, giảm 222 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm.

Về kế hoạch 6 tháng cuối năm, Cao su Phước Hòa đặt mục tiêu khai thác 8.200 tấn mủ cao su, tương đương 70,1% kế hoạch cả năm.

Bên cạnh đó, công ty cũng thống nhất việc đầu tư mở mới khu công nghiệp tại khu vực nông trường Hội Nghĩa với diện tích khoảng 560 ha, nhằm mục tiêu phát triển khu công nghiệp giao đoạn 2020 - 2025. Ngoài ra, công ty cũng triến khai việc thoái vốn dự án trồng cao su tại Đắk Lắk.

Sơn Tùng