|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Hoạt động ngoại hối (Foreign exchange operation) là gì? Phạm vi hoạt động ngoại hối

10:21 | 20/08/2019
Chia sẻ
Hoạt động ngoại hối (tiếng Anh: Foreign exchange operation) là hoạt động liên quan đến các giao dịch ngoại hối của các tổ chức tín dụng. Mỗi tổ chức tín dụng được pháp luật qui định về phạm vi hoạt động ngoại hối khác nhau.
0647_depositphotos4354843s_UAPG

Hình minh họa (Nguồn: The New Times)

Hoạt động ngoại hối (Foreign exchange operation)

Hoạt động ngoại hối - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Foreign exchange operation.

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 qui định: "Hoạt động ngoại hối là hoạt động của người cư trú, người không cư trú trong các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối và các giao dịch khác liên quan đến ngoại hối."

Phạm vi hoạt động ngoại hối

Đối với Ngân hàng thương mại

Phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước:

- Thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay

- Thực hiện các giao dịch hối đoái hạn, giao dịch hối đoái hoán đổi, giao dịch hối đoái quyền chọn, giao dịch hoán đổi lãi suất ngoại tệ

- Nhận tiền gửi, cho vay bằng ngoại tệ đối với các khách hàng không phải là tổ chức tín dụng

- Bao thanh toán và bảo lãnh bằng ngoại tệ

- Phát hành, đại lí phát hành thẻ ngân hàng quốc tế, thanh toán, đại lí thanh toán thẻ ngân hàng quốc tế

- Cung cấp các dịch vụ chuyển tiền và thanh toán bằng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam; Dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ

- Mua, bán, chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác bằng ngoại tệ

- Giao cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác hoặc tổ chức kinh tế làm đại lí cung ứng một số dịch vụ ngoại hối, bao gồm dịch vụ đổi ngoại tệ, dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ

- Cung cấp các dịch vụ quản lí, bảo quản tài sản bằng ngoại hối; Nhận ủy thác cho vay bằng ngoại tệ

- Đại lí phát hành giấy tờ có giá bằng ngoại tệ

- Cung ứng các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về ngoại hối

- Mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác được phép hoạt động ngoại hối

- Vay vốn, cho vay bằng ngoại tệ với các tổ chức tín dụng được phép khác, tổ chức tài chính trong nước

- Gửi tiền, nhận tiền gửi bằng ngoại tệ với các tổ chức tín dụng được phép khác

Phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế:

- Mở tài khoản thanh toán ở nước ngoài để cung cấp dịch vụ thanh toán, chuyển tiền quốc tế

- Mua, bán ngoại tệ giao ngay trên thị trường quốc tế

- Bao thanh toán quốc tế và bảo lãnh bằng ngoại tệ

- Cho vay ra nước ngoài

- Phát hành trái phiếu ở nước ngoài

- Gửi ngoại tệ ở nước ngoài (bao gồm tiền gửi có hạn và tiền gửi không hạn)

Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước: Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện các hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước trong phạm vi như của ngân hàng thương mại.

Phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế

- Mở tài khoản thanh toán ờ nước ngoài để cung cấp dịch vụ thanh toán, chuyển tiền quốc tế để phục vụ cho các khách hàng tại Việt Nam

- Mua, bán ngoại tệ giao ngay trên thị trường quốc tế

- Bao thanh toán quốc tế, bảo lãnh bằng ngoại tệ để phục vụ cho các khách hàng tại Việt Nam

- Gửi ngoại tệ ở nước ngoài (bao gồm tiền gửi có hạn và tiền gửi không hạn)

Đối với công ty tài chính tổng hợp

Phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước:

- Thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay;

- Thực hiện các giao dịch hối đoái hạn, giao dịch hối đoái hoán đổi, giao dịch hối đoái quyền chọn;

- Nhận tiền gửi bằng ngoại tệ của tổ chức, cho vay bằng ngoại tệ đối với khách hàng không phải là tổ chức tín dụng;

- Bao thanh toán và bảo lãnh bằng ngoại tệ;

- Vay vốn, cho vay bằng ngoại tệ đối với các tổ chức tín dụng được phép, tổ chức tài chính trong nước;

- Gửi tiền, nhận tiền gửi bằng ngoại tệ đối với các tổ chức tín dụng được phép;

- Chiết khấu, tái chiết khấu các công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá bằng ngoại tệ;

- Cung cấp các dịch vụ quản lí, bảo quản tài sản ngoại hối; 

- Nhận ủy thác cho vay bằng ngoại tệ;

- Nhận và chi, trả ngoại tệ; giao cho các tổ chức kinh tế làm đại lí đổi ngoại tệ, đại lí chi, trả ngoại tệ;

- Cung ứng các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về ngoại hối;

- Mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối;

- Đại lí phát hành giấy tờ có giá bằng ngoại tệ.

Phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế:

- Mua, bán ngoại tệ giao ngay trên thị trường quốc tế;

- Cho vay ra nước ngoài. 

(Theo Thông tư 21/2014/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

Khai Hoan Chu

Tổng Thư ký VASEP: Kỳ vọng cuối quý I/2023 thị trường hồi phục, ngành thủy sản sẽ sớm vượt qua khó khăn
Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký VASEP nói về những khó khăn và nhận định triển vọng của ngành thủy sản năm tới.