|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Gỗ Trường Thành lại lỗ sau bốn quý có lãi

11:52 | 01/08/2022
Chia sẻ
Việc tiếp tục thua lỗ trong quý II khiến khoản lỗ luỹ kế của Gỗ Trường Thành tăng lên 3.044 tỷ đồng cuối tháng 6.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã: TTF) ghi nhận doanh thu thuần tăng 42% so với cùng kỳ lên 623 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp quý II còn 12%, giảm so với mức 16,4% quý II/2021.

Lợi nhuận gộp chỉ tăng nhẹ 3 tỷ so với quý II/2021 lên gần 75 tỷ. Các chi phí tăng mạnh, ăn mòn lợi nhuận khiến Gỗ Trường Thành lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 23 tỷ đồng.

Nhờ khoản lợi nhuận khác hơn 12 tỷ nên công ty chỉ còn lỗ sau thuế gần 11 tỷ trong khi cùng kỳ năm ngoái có lãi 42 tỷ. Lỗ sau thuế của công ty mẹ gần 7 tỷ đồng. 

Luỹ kế 6 tháng, Gỗ Trường Thành đạt 1.159 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế gần 8 tỷ; tăng lần lượt 54,5% và 186% so với nửa đầu năm ngoái.

Năm nay, doanh nghiệp lên kế hoạch đạt 2.268 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, 72 tỷ lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau nửa năm, Gỗ Trường Thành đã đạt 51% chỉ tiêu doanh thu và 11% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

 Nhà máy tủ bếp của Gỗ Trường Thành. (Ảnh: Gỗ Trường Thành).

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của doanh nghiệp đạt 2.842 tỷ đồng cuối tháng 6, tương đương so với đầu năm. 

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trên báo cáo tài chính là hàng tồn kho với giá trị 735 tỷ đồng cuối quý II, giảm 21% so với đầu năm. Trong đó Gỗ Trường Thành đã phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 156 tỷ đồng.

Sau khi trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 443 tỷ đồng thì giá trị khoản phải thu ngắn hạn của Gỗ Trường Thành tại ngày 30/6 chỉ còn 656 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở phải thu của khách hàng.

Sau khi tất toán hết nợ xấu với DongABank và cá nhân thông qua phát hành cổ phiếu, tổng nợ vay của công ty chỉ còn 50 tỷ cuối tháng 6, đều là từ ngân hàng. Nửa đầu năm, doanh nghiệp chỉ vay thêm 24 tỷ đồng thời chi trả nợ gốc vay khoảng 14 tỷ đồng.

Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn cuối quý II của Gỗ Trường Thành là 206 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, công ty vẫn còn lỗ luỹ kế 3.044 tỷ đồng, vượt cả vốn góp (3.937 tỷ). Khoản lỗ luỹ kế khiến vốn chủ sở hữu của Gỗ Trường Thành chỉ còn 463 tỷ đồng.

Hoàng Kiều