|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Gỗ Trường Thành lỗ quý thứ hai liên tiếp

08:39 | 05/05/2021
Chia sẻ
Giá vốn bán hàng hoá, thành phẩm, nguyên liệu và dịch vụ thi công của Gỗ Trường Thành tăng gấp 8 lần trong quý I/2021.
Giá vốn ăn mòn doanh thu đẩy Gỗ Trường Thành lỗ quý thứ hai liên tiếp - Ảnh 1.

Công nhân làm việc trong nhà xưởng của Gỗ Trường Thành. (Ảnh: TTF).

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã: TTF) ghi nhận giá vốn tăng mạnh khiến doanh nghiệp kinh doanh dưới giá vốn. Tuy nhiên nhờ khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 39 tỷ giúp doanh nghiệp vẫn ghi nhận lợi nhuận gộp dương.

Gỗ Trường Thành lỗ quý thứ hai liên tiếp - Ảnh 2.

Giá vốn hàng bán của Gỗ Trường Thành tăng gấp 8 lần cùng kỳ. (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021).

Trong quý I, Gỗ Trường Thành cũng không còn ghi nhận khoản lãi khác 57 tỷ đồng như cùng kỳ năm trước. Do đó, mặc dù các chi phí được kiểm soát song kết thúc quý I doanh nghiệp lỗ ròng 39 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 1,6 tỷ đồng. Đây là quý lỗ thứ hai liên tiếp của Gỗ Trường Thành.

Năm 2021, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 2.025 tỷ đồng doanh thu thuần và 59 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 67% và 3,7 lần so với thực hiện 2020. Như vậy, với kết quả trên, Gỗ Trường Thành đã thực hiện được 15,4% mục tiêu doanh thu và còn cách xa kế hoạch lợi nhuận năm.

Giá vốn ăn mòn doanh thu đẩy Gỗ Trường Thành lỗ quý thứ hai liên tiếp - Ảnh 2.

Tổng hợp kết quả kinh doanh Gỗ Trường Thành quý I/2021. (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất TTF).

Tại thời điểm 31/3/2021, Gỗ Trường Thành sở hữu 2.339 tỷ đồng tổng tài sản. Trong đó, tổng trị giá hàng tồn kho 805 tỷ đồng và đã được trích lập dự phòng gần 388 tỷ đồng, chiếm 34,4% tổng tài sản doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cũng trích lập dự phòng phải thu khó đòi với số tiền tính đến cuối quý I là 408 tỷ đồng. Công ty cũng tăng mạnh lượng tiền mặt và tiền gửi có kỳ hạn lên 115 tỷ đồng so với 76 tỷ đồng đầu kỳ.

Bên phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của công ty 2.963 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn - dài hạn 569 tỷ đồng, chiếm 19,2%. Lỗ lũy kế 3.084 tỷ đồng, chiếm 99% vốn điều lệ.

Trước đó trong báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2020, do tổng nợ phải trả vượt quá tổng nguồn vốn, Gỗ Trường Thành đã bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch 4/5, cổ phiếu mã TTF của Gỗ Trường Thành dừng ở 7.290 đồng/cp, giảm 4,71%.

Thiên Trường

Bộ Công an tìm người bị hại liên quan đến vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
Nhằm phục vụ việc điều tra và đảm bảo quyền lợi người bị hại, Bộ Công an đề nghị những trái chủ đang sở hữu 25 mã trái phiếu liên quan trong vụ án cần đến trụ sở công an để làm việc, cung cấp tài liệu, hồ sơ.