Doanh nghiệp

Doanh nghiệp 'bầu' Đức lỗ hơn 700 tỉ đồng nửa đầu năm 2019, chấm dứt mảng chăn nuôi bò

19:13 | 30/07/2019

Chia sẻ

Riêng quí II/2019, HAGL Agrico lỗ 638 tỉ đồng, trong khi cùng kì năm trước công ty lãi 27 tỉ đồng.

HAGL Agrico lỗ hơn 700 tỉ đồng nửa đầu 2019

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) vừa công bố kết quả kinh doanh quí II/2019 kém khởi sắc với doanh thu thuần đạt 440 tỉ đồng, giảm 66% so với kết quả cùng kì năm 2018. Giá vốn hàng bán giảm 59,8%, lợi nhuận gộp giảm 73,8%, xuống còn 149,8 tỉ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 3 tỉ đồng, xuống còn 1 tỉ đồng. Chi phí tài chính giảm 30 tỉ đồng xuống 219 tỉ đồng; trong đó chi phí lãi vay tăng 26 tỉ đồng, lỗ chênh lệch tỉ giá hối đoái giảm 46 tỉ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 61 tỉ đồng, chi phí doanh nghiệp giảm 48 tỉ đồng. Đáng chú ý, chi phí khác tăng 274 tỉ đồng do trong kì nhóm công ty thực hiện đánh giá các tài sản không hiệu quả và điều chỉnh chi phí chuyển đổi vườn cây trái.

Kết quả, trong quí II/2019 HAGL Agrico lỗ 638 tỉ đồng, trong khi cùng kì năm trước công ty lãi 27 tỉ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HAGL ghi nhận 779 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm 58% so với cùng kì. Do chi phí khác tăng mạnh, công ty tiếp tục lỗ 730 tỉ đồng trong nửa đầu năm.

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu trái cây giảm 245 tỉ đồng do chuyển đổi diện tích trồng chanh dây sang trồng các loại trái cây lâu năm khác, đồng thời công ty chủ động điều tiết mùa vụ không thu hoạch thanh long chính vụ là các tháng 6,7,8,9 mà thu hoạch trái vụ từ tháng 12 đển tháng 4 năm sau.

Doanh thu ớt giảm 336 tỉ đồng do chuyển đổi diện tích trồng ớt sang trồng các loại trái cây khác. Doanh thu mủ cao su tăng 1 tỉ đồng. Doanh thu bán hàng hóa giảm 231 tỉ đồng do tập trung vào mảng cây ăn trái. Doanh thu bán bò giảm 38 tỉ đồng do công ty đã chấm dứt mảng hoạt động liên quan đến chăn nuôi bò từ đầu năm 2019. Doanh thu bất động sản giảm 4 tỉ đồng.

Tổng tài sản tại ngày 30/6 ở mức 30.909 tỉ đồng, tăng 357 tỉ đồng so với thời đầu năm. Trong đó, tài sản cố định 10.915 tỉ đồng, chủ yếu là vật nuôi và cây trồng lâu năm. Chi phí xây dựng dở dang ở mức 12.970 tỉ đồng, tập trung vào phát triển vườn cây cao su, cây ăn trái, và cây cọ dầu.

Mặt khác, HAGL Agrico vẫn thiếu hụt nguồn tiền khi tiền và các khoản tương đương tiền chỉ ở mức 88,6 tỉ đồng, trong khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 421 tỉ đồng.

Các khoản phải thu giảm 42% xuống còn 1.606 tỉ đồng do giảm phải thu từ khách hàng. Hàng tồn kho tăng 37,8% lên 1.784 tỉ đồng, tập trung vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trong hoạt động sản xuất, xây dựng các vườn cây ăn trái.

Trong cơ cấu nguồn vốn của HAGL Agrico, nợ phải trả chiếm tới 68,8%, ở mức 21.263 tỉ đồng. Các khoản vay giảm 3.221 tỉ đồng, xuống còn 12.219 tỉ đồng. Trong đó, vay dài hạn giảm 46% còn 5.124 tỉ đồng, ngược lại vay ngắn hạn tăng 20,7% lên 7.094 tỉ đồng.

Đáng chú ý, khoản người mua trả tiền trước phát sinh thêm 4.989 tỉ đồng, chủ yếu do Thadi trả trước tiền chuyển nhượng dự án.

Trong kì, HAGL Agrico đã chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương (vốn điều lệ 1.465 tỉ đồng) cho Thadi.

Hoàng Anh Gia Lai lỗ hợp nhất sau thuế 691,4 tỉ đồng trong nửa đầu năm

Ghi nhận kết quả kém tích cực từ công ty con, CTCP Hoành Anh Gia Lai (HAGL – Mã: HAG) cũng công bố doanh thu hợp nhất 6 tháng giảm 68,3%; giá vốn hàng bán giảm 54,1%. Theo đó, lợi nhuận gộp giảm tới 84%, xuống còn 240,7 tỉ đồng.

HNG

Nguồn: Sơn Tùng tổng hợp

Do các khoản chi phí khác tăng gấp đôi lên 445 tỉ đồng, khiến lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế âm lần lượt 666 tỉ đồng và 691 tỉ đồng, trong khi cùng kì năm trước có lãi. Trong đó, riêng công mẹ lỗ 502,8 tỉ đồng.

Giống như HAGL Agrico, công ty mẹ HAGL cũng duy trì lượng tiền mặt thấp với 177,8 tỉ đồng, chỉ chiếm 0,4% so với tổng tài sản 49.206 tỉ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 4.747 tỉ đồng xuống 3.592 tỉ đồng, chủ yếu do giảm phải thu từ khách hàng. Đáng chú ý, phải thu về cho vay ngắn hạn tăng 66.6% lên tỉ đồng, gồm CTCP Chăn nuôi Gia Lai vay 763 tỉ đồng, CTCP Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh (109 tỉ đồng), Công ty TNHH An Tiến (93 tỉ đồng), CTCP Gỗ Hoàng Anh Gia Lai (87 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, HAGL cũng có các khoản phải thu về cho vay dài hạn 6.235 tỉ đồng, tập trung tại CTCP Chăn nuôi Gia Lai (3.482 tỉ đồng) và CTCP Lê Me (2.100 tỉ đồng).

Tính đến 30/6, các khoản vay của HAGL giảm 4.129 tỉ đồng, xuống còn 16.623 tỉ đồng, do trong kì công ty mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu từ VPBank. Cơ cấu nợ vay vẫn chủ yếu bao gồm nợ trái phiếu, trong đó nợ trái phiếu các ngân hàng 7.227 tỉ đồng.

Đối trái phiếu chuyển đổi 2.206 tỉ đồng tại công ty con HAGL Agrico, mới đây HĐQT công ty đã thông qua việc triển khai phát hành 221,71 triệu cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi với tỉ lệ 1:1.000.

Sơn Tùng