|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Đến năm 2030, tỷ suất lợi nhuận trồng lúa chất lượng cao, phát thải thấp có thể đạt hơn 50%

17:23 | 28/11/2023
Chia sẻ
Ngày 27/11, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định phê duyệt Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030".

Mục tiêu chung của đề án là hình thành 1 triệu ha vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị.

Đề án sẽ áp dụng các quy trình canh tác bền vững nhằm gia tăng giá trị, phát triển bền vững của ngành lúa gạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống của người trồng lúa, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể của đề án là đến năm 2030, diện tích canh tác vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp đạt 1 triệu ha.

Về thu nhập của người trồng lúa, đề án đặt mục tiêu giá trị gia tăng trong chuỗi lúa gạo tăng 40%, trong đó tỷ suất lợi nhuận người trồng lúa đạt trên 50%. Lượng gạo xuất khẩu mang thương hiệu chất lượng cao, phát thải thấp chiếm trên 20% tổng lượng gạo xuất khẩu của toàn vùng chuyên canh.

Về canh tác bền vững, đề án dự kiến giảm lượng lúa giống gieo sạ xuống dưới 70 kg/ha, giảm 30% lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, giảm 20% lượng nước tưới so với canh tác truyền thống. 100% diện tích áp dụng ít nhất một quy trình canh tác bền vững.

Về tổ chức sản xuất, 100% diện tích sản xuất vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp có liên kết giữa doanh nghiệp với tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc các tổ chức của nông dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Tỷ lệ cơ giới hóa đồng bộ đạt trên 70% diện tích; trên 1 triệu hộ áp dụng quy trình canh tác bền vững.

Tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch dưới 8%; 100% rơm được thu gom khỏi đồng ruộng và được chế biến tái sử dụng; giảm trên 10% lượng phát thải khí nhà kính so với canh tác lúa truyền thống.

Đề án được triển khai tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, trừ Bến Tre.

Giai đoạn 2024-2025, đề án sẽ củng cố các diện tích đã có của dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) là 180.000 ha.

Giai đoạn 2026-2030, đề án xác định cụ thể khu vực trọng tâm để lập dự án đầu tư phát triển vùng lúa chuyên canh chất lượng cao giảm phát thải mới ngoài vùng dự án VnSAT và sẽ mở rộng thêm 820.000 ha.

Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành thuộc vùng ĐBSCL triển khai đề án, báo cáo tình hình với Thủ tướng hằng năm.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cân đối nguồn ngân sách nhà nước trên cơ sở đề xuất của Bộ NN&PTNT, từ đó trình cấp thẩm quyền bố trí kinh phí cho đề án theo quy định pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước được giao nghiên cứu, đề xuất cấp thẩm quyền ban hành Chương trình tín dụng hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng ĐBSCL. Đồng thời, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia đề án tiếp cận các chương trình tín dụng liên quan.

 

Hoàng Anh