Doanh nghiệp

Đạm Phú Mỹ lên kế hoạch lợi nhuận 2020 tăng trưởng 255%

19:15 | 14/12/2019

Chia sẻ

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Đạm Phú Mỹ đã được HĐQT thông qua vào ngày 13/12 vừa qua.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Đạm Phú Mỹ - Mã: DPM) vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Về các chỉ tiêu sản lượng, công ty dự kiến sản xuất 785.000 tấn đạm Phú Mỹ, 180.000 tấn NPK Phú Mỹ, 13.000 tấn UFC 85/Fomaldehyde và 57.750 tấn NH3 sản xuất bán thương mại.

Theo đó, công ty kì vọng đạt 9.237 tỉ đồng doanh thu và 433 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế (LNST), lần lượt tăng 7% và 255% so với kế hoạch ở năm 2019.

DMP

Nguồn: DVSC

Quí III năm nay, kết quả kinh doanh của Đạm Phú Mỹ sụt giảm so với cùng kì. Theo công ty cho biết, nguyên nhân do tính chất mùa vụ nên sản lượng giảm, cùng với đó là giá bán cũng không cao bằng.

Trong 9 tháng đầu năm, Đạm Phú Mỹ đạt 5.344 tỉ đồng và doanh thu thuần và 144 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ.

Theo đó, công ty đã thực hiện được 62% kế hoạch doanh thu và 89% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ngọc Anh