Doanh nghiệp

Lãi sau thuế 6 tháng của Đạm Phú Mỹ giảm 78% so với cùng kì 2018

15:44 | 22/07/2019

Chia sẻ

6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Đạm Phú Mỹ đạt 3.505 tỉ đồng, giảm 27%. Lãi sau thuế 86,5 tỉ đồng, giảm 78% và bằng 18% kế hoạch năm.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Đạm Phú Mỹ - Mã: DPM) công bố báo cáo tài chính tài chính hợp nhất quí II/2019 với doanh thu thuần 1.931 tỉ đồng, giảm 28% so với cùng kì.

Giá vốn hàng bán 1.669 tỉ đồng, giảm 25%, theo đó lợi nhuận gộp 262 tỉ đồng, giảm 44%.

Doanh thu tài chính 31 tỉ đồng, giảm 15% trong khi đó chi phí tài chính tăng 54% lên 27,5 tỉ đồng, chủ yếu là lãi vay.

Chi phí bán hàng 122 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 109 tỉ lên 115,5 tỉ đồng.

Sau khi loại trừ chi phí, Đạm Phú Mỹ ghi nhận lãi sau thuế 33 tỉ đồng, giảm 85% so với cùng .

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Đạm Phú Mỹ đạt 3.505 tỉ đồng, giảm 27%. Lãi sau thuế 86,5 tỉ đồng, giảm 78% và bằng 18% kế hoạch năm.

Được biết, năm 2019, công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 9.968 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 471 tỉ đồng. Riêng với công ty mẹ, kế hoạch tổng doanh thu là 9.729 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 461 tỉ đồng.

Tại ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Đạm Phú Mỹ đặt 11.098 tỉ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Trong đó, tiền và tương đương tiền 2.300 tỉ đồng, tăng 34% và bằng 21% tổng tài sản. Hàng tồn kho giảm nhẹ xuống 1.614 tỉ đồng

Về nguồn vốn, vay nợ ngắn hạn ở mức 182 tỉ đồng, giảm 10% còn vay dài hạn tăng từ 1.032 tỉ đồng lên 1.091 tỉ đồng.

Vào đầu tháng 5, đợt bảo dưỡng, sửa chữa cơ hội nhà máy Đạm Phú Mỹ đã được hoàn tất sớm hơn dự kiến 8 ngày. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh quí II của công ty.

Cụ thể, Nhà máy đã vận hành, cho ra sản phẩm NH3 vào ngày 30/4/2019 và sản phẩm urê vào ngày 1/5.

Được biết, trong đợt bảo dưỡng, sửa chữa cơ hội này, Đạm Phú Mỹ và các nhà thầu đã thực hiện trên hàng trăm thiết bị/hạng mục.

Đạm Phú Mỹ cho biết công ty có mua bảo hiểm thiệt hại do gián đoạn kinh doanh, do vậy, lợi nhuận gộp bị mất/giảm do gián đoạn hoạt động sẽ nằm trong phạm vi trách nhiệm của hợp đồng bảo hiểm này.

Dự kiến công ty bảo hiểm sẽ tiến hành kiểm tra sau khi đợt bảo dưỡng hoàn tất, sau đó quyết định trường hợp này có được bảo hiểm hay không và đưa ra mức phí bồi thường.

Minh Anh